Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 4/2018

OBS: Husk at registrere din bil!

Informationen om nye parkeringsregler på Aarhus Universitet er kommet sent ud til nogle medarbejdere. For at give alle medarbejdere bedre mulighed for at tilmelde sig vores parkeringssystem, vil der ikke blive udskrevet afgifter på AU’s områder med Medarbejderparkering i en indkøringsperiode på 30 dage. Den parkeringsafgift-fri periode er altså blevet yderligere forlænget frem til og med d. 28. feb.

Det er vigtigt, at du registrerer din bil på au.dk/parkering for fremover at benytte AU's Medarbejderparkering.
Hvis du allerede har registreret din bil, er det ikke nødvendigt at gøre det igen.

 


 


AU lancerer ny stor case competition for alle fakulteter

I denne uge begynder rekrutteringen til Aarhus Universitets nye tværfaglige case competition – AU Challenge. Studerende fra alle fakulteter kan deltage og bliver sammensat i tværfaglige teams, der med alt fra medicinske og juridiske til sproglige og teknologiske kompetencer skal samarbejde om at løse en case fra virkelighedens verden.

De studerende får forberedende træning i bl.a. casebaserede problemløsningsmetoder, præsentationsteknik og forretningsforståelse og løser en testcase inde for CSR og sustainability, som stilles af Arla. Både Arla, Boston Consulting Group og Dekan for BSS Thomas Pallesen er med i panelet, der udpeger vinderholdet den 4. april. Efter træningsforløbet går deltagerne videre til at deltage i Aspire Case Camp, en del af den BSS baserede Aarhus Case Competition Week.

Ser du som underviser et potentiale for dine studerende, kan du opfordre dem til at læse mere og tilmelde sig på au.dk/challenge. Deadline for tilmelding er 20. februar, og der er plads til 40 studerende. 

Det nye koncept er et led i Aarhus Universitets erhvervssatsning, som bl.a. skal styrke de studerendes vej ud på arbejdsmarkedet. Med AU Challenge kan de studerende udvide netværk, øge indsigten i egne og andres faglige styrker og udvikle kompetencer, som kan gøre en forskel for deres fremtidige karriere.


Aarhus Universitet vil undersøge politisk pres på forskere

Ifølge en rundspørge udført af Politiken har godt syv procent af landets forskere oplevet at være udsat for politisk pres i forbindelse med myndighedsrådgivning. Det er ifølge rektor helt uacceptabelt, og han vil nu have afdækket problemets omfang på Aarhus Universitet. Dernæst ønsker rektor at sætte gang i en dialog, der kan lede frem til konkrete initiativer om, hvordan man som forsker bedst agerer i en sådan situation, og hvordan man helt konkret hejser et advarselsflag.


Tre erhvervskandidatuddannelser godkendt på AU

Allerede efter sommerferien debuterer Aarhus Universitets første erhvervskandidatuddannelse, hvor studerende får mulighed for at læse på deltid, mens de arbejder sideløbende.

Revisoruddannelsen – cand.merc.aud. – er således blevet godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet til at indgå i den nye forsøgsordning. Dermed har revisionsbachelorer mulighed for at søge ind på et fireårigt forløb frem til ansøgningsfristen 1.marts.

Aarhus Universitet har fået godkendt samtlige tre ansøgninger, som blev sendt ind. Det betyder, at også kandidatuddannelserne i jura (cand.jur.) og sygepleje (cand.cur.) vil kunne optage studerende på fireårige erhvervskandidatforløb, dog først fra 2019.

På landsplan er tretten forskellige uddannelser fordelt på 23 udbud blevet godkendt af ministeriet.

Det faglige indhold på erhvervskandidatuddannelserne er det samme som på de ordinære kandidatforløb. Studerende på erhvervskandidatuddannelserne forventes at have mindst 25 timers relevant arbejde om ugen og har ikke mulighed for at modtage SU.


Campus Herning vært for lancering af regeringens digitale vækststrategi

Aarhus Universitet i Herning var vært, da statsminister Lars Løkke Rasmussen, erhvervsminister Brian Mikkelsen og undervisningsminister Merete Riisager tirsdag den 30. januar præsenterede regeringens ”Strategi for Danmarks Digitale Vækst”.

Ministrene fik ved samme lejlighed en rundvisning og et indblik i nogle af de teknologier, man arbejder med på BTECH Herning. Rektor Brian Bech Nielsen og institutleder Anders Frederiksen bød velkommen. Se en kort billedreportage på Facebook


AU-professor modtager Novo Nordisk Prisen 2018

Jørgen Kjems, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik og iNANO, modtager Novo Nordisk Prisen 2018 for sine tværfaglige pionerstudier af, hvordan RNA spiller en central rolle i cellers regulering og har et stort potentiale i fremtidens sygdomsbehandling. Prisen er på 3 mio. kr. og uddeles af Novo Nordisk Fonden som belønning for enestående lægevidenskabelig forskning eller anden forskningsindsats, der kan komme lægevidenskaben til gode. Sidste år modtog AU-professor Poul Nissen prisen.


DPU-leder udpeget til Børne- og socialministerens debatpanel for opdragelse

Børne- og socialminister Mai Mercado lancerede den 31. januar det nye initiativ ’Opdragelsesdebatten’, som skal fremme en respektfuld og vidensbaseret debat om børneopdragelse og familieliv. Claus Holm, institutleder på DPU, Aarhus Universitet, er udpeget af ministeren til at deltage i det panel af eksperter og meningsdannere, der med inddragelse af viden skal debattere forskellige temaer med befolkningen på bl.a. de sociale medier.


Dekan: Vi skal bevare tilliden mellem universitet og befolkning

I et indlæg på sciencereport.dk den 29. januar fremhæver dekan for Health Lars Bo Nielsen vigtigheden af ansvarlig forskningsformidling i en tid, hvor forskere ikke nyder samme autoritet og troværdighed som tidligere.


Kalender

  • 21. februar: Festforelæsning i anledning af Novo Nordisk Prisen 2018
  • 22. februar: Bestyrelsesmøde 1. marts: Uddeling af EliteForsk-priser i Operaen
  • 1. marts: Supplerende selvevalueringsrapport indsendes til Akkrediteringsinstitutionen
  • 8.-23. marts: Rektor besøger de administrative centre og vicedirektør-områderne
  • 12. marts: Internationalt panel evaluerer AIAS
  • 13. marts: Kick off for indsatsen med Educational IT
  • 14. marts: Rammekontrakt – andet forhandlingsmøde
  • 20. marts: Første spadestik til nyt byggeri for FOOD i Aarhus
  • 22. marts: Møde mellem danske og britiske universitetsrektorer på den britiske ambassade i København 

 

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2017 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp