Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 9/2020

Aarhus Universitet i en corona-tid

Corona-situationen har vendt op og ned på arbejds- og studielivet på universitetet.

I denne udgave af universitetsledelsens nyhedsbrev sætter vi fokus på forhold, der er relateret til den ekstraordinære situation og opfordrer alle til at holde sig opdateret på AU’s corona-site for medarbejdere. Siden samler information om blandt andet ansættelsesforhold under den fysiske nedlukning, gode råd i forhold til din hjemmearbejdsplads, omlægning af undervisning, it-værktøjer og informationssikkerhed.

AU’s corona-site opdateres løbende med ny information om overordnede tværgående forhold, efterhånden som der bliver truffet nye beslutninger og foranstaltninger og fundet løsninger på de udfordringer, vi står i.  Der kommer også mails direkte til jer, når der er behov for det. Derudover henviser vi alle til nærmeste leder, hvis de er tvivl om noget.


Brian Bech Nielsen: Stor tak til medarbejdere og studerende for at stå sammen i en svær tid

I en videohilsen sender rektor Brian Bech Nielsen en stor tak til studerende og medarbejdere for den imponerende indsats, alle yder for at få universitetet til at køre videre i en ny og svær situationen.

Han opfordrer samtidig alle til at huske sig selv. ”Vi står midt i et maraton, og vi skal gerne alle i mål, inden vi rammer muren”, lyder det fra Brian Bech Nielsen.


Arnold Boon: Stor ros til corona-håndteringen i enhedsadministrationen

"Jeg er meget imponeret over den omstillingsparathed og robusthed, I som medarbejdere har mødt denne meget særlige situation med. Det vil jeg gerne sige en stor og hjertelig tak for til alle medarbejdere i administrationscentrene og vicedirektørområderne". Sådan indleder universitetsdirektør Arnold Boon sin hilsen til alle ansatte i enhedsadministrationen.


Carlsbergfondet giver millioner til corona-forskning på Aarhus Universitet 

Som direkte følge af spredningen af coronavirus og den akutte sundhedskrise i Danmark og resten af verden giver Carlsbergfondet to bevillinger på hver 25 mio. kr. til AU-forskere, der skal bidrage med ny viden.

Den ene bevilling går til professor i statskundskab Michael Bang Petersen til projektet ‘HOPE - How Democracies Cope with Covid19: A Data-Driven Approach’, hvor han sammen med et tværuniversitært forskerhold skal undersøge, hvordan samfundet agerer i kriser, samt hvordan demokratier håndterer en epidemi, som vi står i nu. 

Professor Jørgen Kjems står i spidsen for det andet projekt, som gennemføres af en forskergruppe bestående af førende danske protein-, vaccine- og diagnostikforskere fra Københavns Universitet, Statens Serum Institut og Aarhus Universitet. Målet er at udvikle metoder til bedre diagnostik, behandling og forebyggelse.

Begge bevillinger er en del af en samlet bevilling fra Carlsbergfondent til forskning i corona-virus på 95 mio kr.

Også andre giver ekstraordinær støtte til corona-forskning.

Regeringen vil med et ekstraordinært tilskud på 50 millioner kroner hurtigt støtte forskning, som kan fremme for eksempel diagnosticering eller behandling af patienter med coronavirus/COVID-19.

Poul Due Jensens Fond skriver på deres hjemmeside, at de øger uddelingerne, og at coronovirus vil ændre fokus i deres uddelinger.


Fondsansøgninger: Nye deadlines

Mange fonde har udskudt deres ansøgningsfrister som følge af corona-situationen. Det gælder både ansøgninger om EU-midler samt ansøgninger til private og offentlige fonde, herunder Aarhus Universitetsforskningsfond.


MatchPoints Seminar er aflyst

Aarhus Universitet aflyser MatchPoints Seminar, der skulle have været afholdt d. 23.-25. april. Som følge af begrænsninger i rejseaktivitet, muligheden for at forsamles og et stigende antal afmeldinger kan planlægningen af seminaret desværre ikke fortsætte. Aarhus Universitet beklager de uhensigtsmæssigheder, det skaber for oplægsholdere, deltagere eller leverandører. Det overvejes, om det giver mening at gennemføre seminaret i mindre format til efteråret. Corona-situationen betyder også, at et andet stor forårsarrangement – Forskningens Døgn – er aflyst.


Vigtig viden, når du arbejder hjemme


Navnenyt: Johnny Laursen forlænget som dekan

Aarhus Universitet har besluttet at forlænge Johnny Laursen som dekan for yderligere tre år. I en artikel gør han kort status over de forløbne år og de udfordringer, som ligger forude for Arts.