Hvis man oplever et IT-nedbrud, skal man kontakte sin lokale IT-support, der vil vurdere problemets omfang. Hvis det er relevant, vil proceduren for IT-nedbrud blive igangsat.