Førstehjælp

 1. Skab sikkerhed; stands ulykken.
 2. Vurdér personen (ABC-sikring).
      Airways (fri luftveje)
      Breathing (vejrtrækning)
      Circulation (kredsløb og hjerte)
 3. Giv livredende førstehjælp.
 4. Tilkald hjælp. For ekstern assistance, ring 112 – mød ambulancen ved indgangen og vis vej.
 5. Giv almindelig førstehjælp.
 6. Ring, om muligt, til AU’s interne alarmeringsnummer 87 15 16 17

Safety Points og Hjertestarter

I de opsatte Safety Points findes:

 • Plaster
 • Førstehjælpskasse
 • Brandslukker
 • Brandtæppe
 • Hjertestarter

 

En hjertestarter er en transportabel, batteridrevet maskine. Ved at afgive elektrisk stød kan hjertestarteren få et hjerte, som er holdt op med pumpe blod rundt, til at pumpe normalt igen. Hjertestarteren kan ikke fejlbetjenes og er let at bruge.

På Aarhus Universitet er indkøbt og opsat 65 hjertestartere. Hjertestarterne placeret, hvor mange mennesker færdes. Find den nærmeste hjertestarter på www.hjertestarter.dk.

Læs mere om AU's Safety Points og hjertestartere under Støttefunktioner.

Kurser i førstehjælp

På AU bliver der udbudt førstehjælpskurser. Den enkelte enheds er ansvarlig for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer i førstehjælp.

Hvis der er opsat hjertestartere i enhedens lokaliteter, er enheden også ansvarlig for at medarbejderne kan komme på kursus i brug af hjertestarteren.

Forebyg / anmeld arbejdsulykker

Alle enheder er ansvarlige for at arbejde forebyggende med sikkerhedsspørgsmål for at forebygge ulykker og arbejdsbetingede sygdomme.

For at få identificeret de risici, der vil kunne medføre personskade, anbefales det, at enhederne regelmæssigt foretager en risikovurdering med særlig fokus på personskade, for at identificere de områder, hvor en både forebyggende og afhjælpende indsats vil være relevant. Denne afdækning af risici foregår ofte i regi af det lokale arbejdsmiljøudvalg.

Alle enheder er ligeledes ansvarlige for at personalet er orienteret om deres pligt til at anmelde arbejdsbetingede ulykker til den nærmeste personaleansvarlige leder.

Her kan du finde en vejledning omkring arbejdsulykker.  

De enkelte enheder skal foretage en analyse af de arbejdsulykker, der måtte opstå, og sørge for at der bliver iværksat de nødvendige foranstaltninger for at forhindre lignende ulykker. Den lokale ledelse er ansvarlig for at inddrage arbejdsmiljøgruppen i dette arbejde.

I tilfælde af dødsfald på arbejdet eller under arbejdets udførelse skal den lokale ledelse informeres. Den lokale ledelse er ansvarlig for at anmelde ulykken til Arbejdstilsynet og til Arbejdsskadestyrelsen efter gældende regler.