I forbindelse med håndtering af post og pakker følges PET’s vejledning 'Sikkerhed ved indretning af post- og pakkemodtagelser'. Nedenstående er et udtræk af denne vejledning.

Hvornår er posten mistænkelig?

Vurderingen af, hvorvidt en forsendelse er mistænkelig, bør som minimum inkludere nedenstående betragtninger:

Er forsendelsen fra en troværdig/kendt leverandør/afsender? Bemærk, at mistænkelig post naturligvis også kan modtages fra kendte leverandører/afsendere. Udvis derfor altid opmærksomhed, hvis der er forhold, der falder uden for normalbilledet eller på anden vis vækker mistanke.

 • Mangler der afsender på forsendelsen?
 • Hvordan er emballagens konsistens? Er indpakningen brudt/ubrudt? Virker den troværdig eller mistænkelig i forhold til det forventede indhold?
 • Mistænkes forsendelsen for at indeholde pulver eller pulverlignende substanser?
 • Er forsendelsen unaturlig tung i forhold til dens størrelse?
 • Er antallet af pakker som forventet?
 • Medfølger der en følgeseddel?
 • Er teksten maskinskrevet eller håndskrevet, er der stavefejl, ukorrekt personangivelse, ukorrekt stillingsbetegnelse, ukorrekt adresse m.m.?
 • Er der usædvanlige/ukendte frimærker og frankeringer på forsendelsen? (Erfaringen viser, at brevbomber ofte er overfrankerede for at sikre, at de når frem til modtageren).
 • Er forsendelsen mærket 'Personligt', 'Fortroligt' eller lignende?
 • Er der prikket små huller i indpakningen?
 • Afgiver forsendelsen ukendte/mistænkelige lugte?
 • Er der væskeudtræk på kuverten?
 • Er forsendelsen stilet til en bestemt afdeling eller person, og adskiller den sig fra forsendelser, der normalt stiles hertil? (Afdeling eller medarbejder kontaktes for at høre, om der ventes en forsendelse).                 

Hvis ikke mistænkelig, åbnes forsendelsen.

Hvis stadig mistænkelig, bør forsendelsen ikke håndteres yderligere.  Benyt kendte kommunikationsveje og alarmeringsinstrukser, og afvent eventuel myndighedsindsats. Ved brug for myndighedsindsats alarmeres via tlf.  112.

HUSK! Spørg altid en kollega om en second opinion, når du har mistanke om, at en forsendelse er mistænkelig. Følg almindelige meldeveje og alarmeringsinstrukser.