Denne procedure beskriver AU's kommunikative beredskab omkring IT-nedbrud og -angreb, samt alvorlige driftsforstyrrelser.

Hvis IT-nedbruddet indtræffer uden for tidsrummet 8-18 på hverdage, tages den første kontakt altid til cheferne for hhv. AU IT og Kommunikation og Presse.

Procedure ved alle nedbrud

1. AU IT orienterer internt i VD-området/systemejere

 • Info om IT-nedbrud uploades på  https://serviceinfo.au.dk/ (i et så brugervenligt sprog som muligt).
 • Intern orientering i AU IT.
 • Orientering til IT-supporten på de administrative centre.
 • Orientering til berørte systemejere (også afledt berørte systemejere).
 • Er der mistanke om brud på persondatasikkerheden inddrages også informationssikkerhedsafdelingen.

Procedure ved større nedbrud

1. AU IT orienterer internt i VD-området

 • Info om IT-nedbrud uploades på  https://serviceinfo.au.dk/ (i et så brugervenligt sprog som muligt).
 • Intern orientering i AU IT.
 • Orientering til IT-supporten på de administrative centre.
 • Orientering til berørte systemejere (også afledt berørte systemejere).

2. AU IT og Kommunikation og Presse (K&P) planlægger kommunikation

 • AU IT og K&P udpeger hver en kontaktperson/tovholder for den kommunikative håndtering.
 • Tovholderne aftaler, hvilke budskaber, der skal kommunikeres og hvilke kanaler, der kan/skal anvendes.

Opmærksomhedspunkter ved kommunikationen:

 • Hvilke IT-services fungerer ikke?
 • Hvilke IT-services fungerer?
 • Forventet nedetid?
 • Forventet tidspunktet for næste information?
 • Kan man anvise alternativer for brugerne?
 • Er der IT-personale til rådighed, som kan hjælpe med spørgsmål på sociale medier?

3. Universitetsdirektøren orienteres

 • Orientering af universitetsdirektøren, som afgør, om AU’s overordnede kriseberedskab skal igangsættes.
  (Ansvarlig: Aftales mellem tovholderne).

4. K&P informerer internt på AU

 


5. K&P informerer eksternt, hvis nødvendigt


6. AU IT kommunikerer til ledelsen

 • AU IT rundsender orientering til Universitetsledelsen og LEA om status. Typisk når IT-nedbruddet er overstået og med en vurdering af, om situationen kan opstå igen. 

Kontaktpersoner Kom. og Presse US

Jakob Rom Johansen

Kommunikationsrådgiver Universitetsledelsens Stab - Kommunikation og Presse

Sys Christina Vestergaard

Kommunikations- og Pressechef Universitetsledelsens Stab - Kommunikation og Presse