Rengøringsprocedure på Nat-Tech

Rengøring på kontorer

KontorerMødelokalerUndervisningslokalerToiletterGangarealerTekøkken

Aftørring af frie overflader

1/uge  1*  1  1  5  1  2
Vask af gulve1/uge  1*  1  1  5  1  2
Affald1/uge    5  5  5  5


* Enmandskontor bliver rengjort hver 14. dag

Medarbejdere på kontorer skal selv skal sørge for tømning af daglig småskrald, papir til genbrug samt bortskaffelse af papkasser o.l.

Hvert kontor tilbydes en margretheskål eller ophængningspose til småskrald, samt en kasse til papirindsamling som skal tømmes i papircontainere.

Desuden er der opstillet containere/opsamlingssteder til pap, glas og restafffald. Der er etableret affaldsøer centrale steder i bygningerne.

 

Rengøring af laboratorier:

affaldGulvInventar
Tørrum1/uge511
Vådrum

1/uge

521