Tjenestebiler

Nat-Tech Bygningsservice tilbyder et bredt udvalg af moderne vogne til tjenstlig kørsel i Aarhus, Foulum og Flakkebjerg. Tjenestebilerne må under ingen omstændigheder anvendes til privat kørsel eller transport af privatpersoner. Find alle retningslinjer for kørsel i tjenestebiler her.

Nat-Tech BYG 2 - Parken

Reservation af tjenestebil

Brugere foretager selv reservation i Exchange kalenderen. Husk at påføre afdeling ved bookingen.
Biler står i Outlook-kalender som vist på billedet til højre:

Kørsel i udlandet

Kørsel i udlandet kræver forsikring, så husk i god tid at kontakte tryg@tryg.dk med oplysninger om bilens registrerings nummer, hvilke dage den er i udlandet, destinationssted samt at bilen skal være ansvarsforsikret. Endvidere oplyses EAN og ordre nummer. Forsikring betales af brugeren.

HUSK at afbestille, hvis turen aflyses. Ved manglende aflysning tillægges 150 km. pr. dag.

Priser

Interne brugere - Pris pr. kørt km. 4,5 kr.
Eksterne brugere -  Pris pr. kørt km. 5,5 kr.

Ved aflevering af tjenestevogne der er ekstraordinært snavsede indvendig, opkræves 150 km. til dækning af ekstra rengøring.

Afhentning og aflevering

Tjenestebilerne Kia AY21284 og Kia El-bil CU80941 holder parkeret på den lille privatparkering ved bygning 1520. Nøglerne findes i bygning 1520 1. etage.

Tjenestebil Polo AY46129 holder på C.F. Møllers Allé 4 ved bygning 1120. Nøglen findes i bygning 1120 0 etage. Alle medarbejdere i administrationscenteret har adgang til bygning 1120, hvis man får brug for at hente/aflevere bilen udenfor dørenes normale åbningstid, som er 07.00-17.00. 

Tjenestevognen skal afleveres straks efter endt kørsel på dens rette parkeringsplads. Tjenestevognene skal have mindst en halv tank brændstof ved aflevering, samt være tømt for affald. Ved alvorligt mislighold tillægges 150 km. til rengøring. 

Benzinkort

Hver tjenestebil har sit eget Circle K-kreditkort, der hænger sammen med nøglen til tjenestebilen i nøgleskabet. Kortet skal anvendes ved hver påfyldning af benzin/diesel.  Koden står på kortet. Hvis der er behov for at anvende eget kreditkort/MasterCard til tankning kan udgiften efterfølgende refunderes af Nat-Tech Bygningsservice via RejsUd.

Kørebogen

Kørebogen, som er placeret i handskerummet, skal udfyldes med nøjagtig beregning af antal kørte kilometer. Husk AUID, afdeling, sagsnummer og aktivitetsnummer.
Hvis oplysningerne i kørebogen viser sig at være utilstrækkelige, vil det resultere i et gebyr på 200 kr.

Tobaksrygning

Tobaksrygning i vognene er ikke tilladt.

Fejl og mangler 

Fejl og mangler meldes ved aflevering af vognen til: NT-BygVest.Bygningsservice@au.dk.

NTBYG 4 - Foulum & Flakkebjerg

Reservation af tjenestebil

Reservation foretages i Outlook – vejledning

Oversigt over tjenestebiler:

Langtidsreservationer skal aftales.

Studerende og gæsteforskere

Studerende og gæsteforskere skal bemyndiges af afdelingen til at benytte tjenestebiler - blanket til bemyndigelse

Kørsel i udlandet

Kørsel i udlandet skal aftales senest en uge før afrejse af hensyn til forsikring af bilen.
Forsikring skal bestilles sammen med tjenestevognen.

HUSK at afbestille, hvis turen aflyses. Ved manglende aflysning tillægges 150 km pr. dag.

Priser

Interne brugere - Pris pr. kørt km 4,5 kr.

Eksterne brugere -  Pris pr. kørt km 5,5 kr.

Langtidsreserverede tjenestevogne, der ikke benyttes, vil blive opkrævet 150 km. pr. dag.

Ved aflevering af tjenestevogne, der er ekstraordinært snavsede indvendig, opkræves 150 km til dækning af ekstra rengøring.

Afhentning og aflevering

Tjenestevognen skal afleveres straks efter endt kørsel. Tjenestevogne, der ikke afleveres om aftenen, skal være til rådighed næste dag kl. 07.50.

Tjenestevognene skal have mindst en kvart tank brændstof ved aflevering, samt være tømt for affald.

Ved alvorligt mislighold tillægges 150 km til rengøring.

Praktisk

Benzinkort

Der er 3 kort til Q8, Circel K og OK. Der skal anvendes kode ved brug af kortene, denne udleveres sammen med kørebogen. Kvitteringer skal afleveres sammen med kørebogen. Antal liter benzin skrives i kørebogen.

Det er ikke tilladt, at bruge benzinkortene som betaling for brobillet.

Kørebogen

SKAL udfyldes efter endt kørsel - HUSK AUID, afdelingens nummer, Projekt nr. og Aktivitets nr. for registrering af afdelingens kilometerforbrug (se oversigt i kørebogen).

Hvis oplysningerne i kørebogen viser sig at være utilstrækkelige, vil det resultere i et gebyr på 200 kr.

Parkering i lufthavn

Ved parkering i lufthavn eller ved banegård, ud over én dag, tillægges 150 km. pr. dag.

Tobaksrygning

Tobaksrygning i vognene er ikke tilladt.

Fejl og mangler

Disse meldes ved aflevering af vognen.

Færdselsuheld

Ved færdselsuheld skal der som hovedregel optages politirapport, Centerdrift skal kontaktes på vagttelefon 20278390, 40808208 eller 20803424
 

Centerdrift har indgået en aftale med Falcks Redningskorps om autohjælp til de tjenestevogne der hører under kørselsordningen.

I mappen med benzinkort er der et kort "Falcks hotline". På kortet er angivet telefonnummer til Falck, samt vores abonnementsnummer. Nummeret skal opgives ved tilkald af assistance.

Hvis uheldet er ude og man rekvirerer Falck, bedes dette meddelt drift.

Abonnementet dækker ikke fastkørte firehjulstrækkere eller lastbiler på marker.