Praksisudvalget

Aarhus Universitet har et Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed (Praksisudvalget), der håndterer sager om begrundet mistanke om videnskabelig uredelighed, tvivlsom forskningspraksis eller pres på forskningsfriheden.

Udvalget udreder og behandler sager uafhængigt af universitetsledelsen.

Formand

Palle Bo Madsen

Professor Juridisk Institut

Arts

Jette Kofoed

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Kirsten Frandsen

Professor Institut for Kommunikation og Kultur - Medievidenskab

Aarhus BSS

Tom Engsted

Professor Institut for Økonomi

Dorthe Kirkegaard Thomsen

Professor Psykologisk Institut

Health

Ask Vest Christiansen

Lektor Institut for Folkesundhed - Idræt

Vibeke Bælum

Professor Institut for Odontologi og Oral Sundhed - Oral Epidemiologi og Folkesundhed

Natural Sciences

Susanne Bødker

Professor Institut for Datalogi

Karl Anker Jørgensen

Professor Institut for Kemi

Technical Sciences

Mathias Neumann Andersen

Professor MSO Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Preben Kidmose

Professor Institut for Ingeniørvidenskab - Bioelectrical Instrumentation and Signal Processing