Praksisudvalget

Aarhus Universitet har et Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed (Praksisudvalget), der håndterer sager om begrundet mistanke om videnskabelig uredelighed, tvivlsom forskningspraksis eller pres på forskningsfriheden.

Udvalget udreder og behandler sager uafhængigt af universitetsledelsen.


1426491 / i40