Praksisudvalget

Aarhus Universitets Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis (Praksisudvalget) har som sin primære opgave at undersøge en eventuel mistanke om videnskabelig uredelighed eller andre brud på ansvarlig forskningspraksis i forbindelse med forskning, der udføres eller er udført ved Aarhus Universitet, eller som danner grundlag for en videnskabelig grad tildelt af Aarhus Universitet. Udvalget afgiver indstilling om sagen til rektor.

Udvalget er i sit virke, herunder i sin udredning og behandling af konkrete sager uafhængigt af Universitetsledelsen. Alle har mulighed for at henvende sig til udvalget.

Se procesbeskrivelsen for Aarhus Universitets Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis.

Udvalget består af to medlemmer og to suppleanter fra hvert af de fire fakulteter udpeget af Rektor efter indstilling fra de Akademiske Råd. Derudover udpeger rektor en formand, der skal være jurist.

Henvendelse kan ske via praksisudvalgets sekretariat.

Arts

 • Professor Kirsten Frandsen, Institut for Kommunikation og Kultur 
 • Lektor Jette Kofoed, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
 • Lektor Martijn van Beek, Institut for Kultur og Samfund (suppleant)
 • Lektor Jacob Busch, Institut for Kultur og Samfund (suppleant)

Aarhus BSS

 • Professor Palle Bo Madsen, Juridisk Institut (Formand for Praksisudvalget)
 • Professor Tom Engsted, Institut for Økonomi
 • Professor Dorthe Kirkegaard Thomsen, Institut for Psykologi 
 • Professor Søren Serritzlew, Institut for Statskundskab (suppleant)
 • Professor Michael S. Dahl, Institut for Virksomhedsledelse (suppleant)

Health

 • Professor Vibeke Bælum, Institut for Odontologi
 • Lektor Ask Vest Christiansen, Institut for Folkesundhed
 • Klinisk professor Claus Højbjerg Gravholt, Institut for Klinisk Medicin (suppleant)
 • Lektor Sebastian Frische, Institut for Biomedicin (suppleant)

Science and Technology

 • Professor Karl Anker Jørgensen, Institut for Kemi
 • Professor Susanne Bødker, Institut for Datalogi
 • Forskningsgruppeleder Hanne Lakkenborg Kristensen, Institut for Fødevarer (suppleant)
 • Seniorforsker Niels Bohse Hendriksen, Institut for Miljøvidenskab (suppleant)

 

 


1426491 / i40