Praksisudvalget

Arts

  • Professor Kirsten Frandsen, Institut for Kommunikation og Kultur 
  • Lektor Jette Kofoed, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Health

  • Professor Vibeke Bælum, Institut for Odontologi
  • Lektor Ask Vest Christiansen, Institut for Folkesundhed

Aarhus BSS

  • Professor Palle Bo Madsen, Juridisk Institut (Formand for Praksisudvalget)
  • Professor Tom Engsted, Institut for Økonomi
  • Professor Dorthe Kirkegaard Thomsen, Psykologisk Institut

Science and Technology

  • Professor Karl Anker Jørgensen, Institut for Kemi
  • Professor Susanne Bødker, Institut for Datalogi

1426491 / i40