Praksisudvalg

Enhver, der har mistanke om et brud på ansvarlig forskningspraksis eller pres på forskningsfriheden på Aarhus Universitet, kan indbringe sagen for Praksisudvalget. Hvis en sag angår spørgsmål om pres på forskningsfriheden, skal anmelderen (forskeren) dog forinden have forsøgt at få sagen håndteret i dialog med de(n) involverede part(er); evt. med bistand fra fx nærmeste leder eller fakultetets rådgivere i ansvarlig forskningspraksis og pres på forskningsfriheden.

Uanset om en sag drejer sig om tvivlsom forskningspraksis, videnskabelig uredelighed eller pres på forskningsfriheden, er det anmelders ansvar at begrunde og dokumentere den rejste mistanke/det udøvede pres på forskningsfriheden.

Praksisudvalget kan optage sager om tvivlsom forskningspraksis eller pres på forskningsfriheden til behandling. Hvis en sag indeholder spørgsmål om videnskabelig uredelighed, bliver sagen sendt til behandling på nationalt niveau i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Praksisudvalget afslutter sine sager ved at afgive en udtalelse til rektor. Udtalelsen består af en redegørelse for sagens forhold og, såfremt det er relevant, en indstilling om sanktioner eller andre reaktioner som følge af sagen.


Formand

Palle Bo Madsen

Professor Juridisk Institut

Arts

Kirsten Frandsen

Professor Institut for Kommunikation og Kultur - Medievidenskab

Jette Kofoed

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Aarhus BSS

Dorthe Kirkegaard Thomsen

Professor Psykologisk Institut

Tom Engsted

Professor Institut for Økonomi

Health

Ask Vest Christiansen

Lektor Institut for Folkesundhed - Idræt

Vibeke Bælum

Professor Institut for Odontologi og Oral Sundhed - Oral Epidemiologi og Folkesundhed

Natural Sciences

Susanne Bødker

Professor Institut for Datalogi

Karl Anker Jørgensen

Professor Institut for Kemi

Technical Sciences

Mathias Neumann Andersen

Professor MSO Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Preben Kidmose

Professor Institut for Ingeniørvidenskab - Bioelectrical Instrumentation and Signal Processing