Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø AU Kultur og Trivsel

AU Kultur og Trivsel

Inspiration til at arbejde med jeres arbejdsmiljø

AU kultur og trivsel understøtter AU's fælles personalepolitik og det løbende arbejde med arbejdsmiljøet. Formålet med disse sider er at inspirere AU's enheder til at arbejde med temaer, som de ønsker at forbedre. Temaerne kan være opstået gennem arbejdspladsvurdering (APV) eller i dagligdagen. Det kan også være, at enheden ønsker at få konkretiseret AU's personalepolitik, så normerne for det daglige arbejdsliv giver værdi og retning lokalt hos jer.

Materialet på disse sider kan hjælpe med at tilrettelægge en god proces med værktøjer og mødeformer, som inddrager medarbejderne og bidrager til:

  • Et større fagligt og socialt fællesskab med anerkendelse og god omgangstone
  • At minimere risikoen for konflikter, stress, ensomhed og mobning 

Inspiration til temaer og tiltag

Klik på temaerne herunder og se forslag til dialogværktøjer, I kan bruge i arbejdet med jeres arbejdsmiljø.

Anerkendelse

Anerkendelse er at respektere den andens version af virkeligheden - den andens perspektiv.

Med en anerkendende tilgang møder man andre med fokus på intentioner, ressourcer, potentialer og muligheder samt med en indstilling om, at alle handler ud fra en meningsfuld intention.

Læs mere om anerkendelse og find dialogværktøjer til at arbejde med dette tema. 

Bedre møder

Ufokuserede og ineffektive møder er spild af ressourcer og kan også opleves som en stressfaktor i en i forvejen tætpakket hverdag. Effektive og velstrukturerede møder giver derimod energi og kan spare ressourcer.

Læs mere om bedre møder og find dialogværktøjer til at arbejde med dette tema.

Forandringer

Forandringer er et vilkår, og derfor er det vigtigt - når man vil bevare trivsel - at forholde sig konstruktivt til forandringerne.

Dette indbefatter bl.a. også at tage hånd om de mange følelser, der ofte opstår i forbindelse med forandringer, at gentænke og tale om sine ledelsesopgaver og opgaver som medarbejder mm.

Læs mere om forandringer og find dialogværktøjer til at arbejde med dette tema. 

 

God omgangstone og kommunikation

Måden, vi taler til og om hinanden på, er afgørende for vores oplevelse af, om vi føler os værdsat, hørt og respekteret.

Det er faktorer, som vejer tungt i vægtskålen, når vi taler om psykisk velbefindende. Derfor kan det godt betale sig at arbejde bevidst med enhedens interne kommunikation.  

Læs mere om god omgangstone og kommunikation og find dialogværktøjer til at arbejde med dette tema. 

Konfliktforebyggelse

Når konflikter tager over, koster det både alt for meget tid og energi. Det er derfor afgørende for både resultatskabelse, arbejdsglæde, at være en attraktiv arbejdsplads og at undgå sygemeldinger, at alle parter på en arbejdsplads forsøger at være på forkant, så konflikter ikke opstår. Når uenigheder opstår, skal de IKKE fejes ind under gulvtæppet, men håndteres ordentligt med det samme.

Læs mere om konfliktforebyggelse og find dialogværktøjer til at arbejde med dette tema.

Samarbejde

Et velfungerende samarbejde er den stærkeste drivkraft i forhold til at lykkes og skabe resultater. Desuden bidrager godt samarbejde til god trivsel og arbejdsglæde. Det er forskningsmæssigt dokumenteret i flere sammenhænge. Så at lykkes med et godt samarbejdsmiljø er essentielt i organisationer.

Læs mere om samarbejde og find dialogværktøjer til at arbejde med dette tema.

Stressforebyggelse

Stress er kroppens reaktion på en belastning, enten fysisk eller psykisk. Når man er stresset, føler man ulyst og oplever en ubalance mellem krav og ressourcer. Stress kan f.eks. være forårsaget af uklare roller, forandringer, konflikter, for stor arbejdsbyrde, manglende forudsigelighed og prioritering.

Læs mere om stressforebyggelse og find dialogværktøjer til at arbejde med dette tema.

Tillid

Tillid er i nogle sammenhænge en værdi. I denne sammenhæng har vi valgt også at anskue tillid som et værktøj til at forbedre fx samarbejde eller forebygge konflikter i enheden. Én af måderne at arbejde med tillid på i organisatorisk sammenhæng, er at tage fat i arbejdet med tillid, retfærdighed og samarbejde.

Læs mere om tillid og find dialogværktøjer til at arbejde med dette tema. 

Klik på billedet for printvenlig version

Normer for det daglige arbejdsliv

Universitetet og alle ansatte respekterer og understøtter ytringsfrihed og forskningsfrihed

Universitetet og alle ansatte bidrager til et sammenhængende og samarbejdende universitet

Universitetet og alle ansatte bidrager til at skabe åbenhed, tillid og rettidig kommunikation på alle niveauer

Universitetet og alle ansatte udviser gensidig respekt og ordentlighed

Universitetet og alle ansatte har god ledelse og gode kollegiale relationer i hverdagen

Universitetet og alle ansatte værdsætter mangfoldighed blandt kollegaer

Universitetet og alle ansatte respekterer balancen mellem arbejds- og privatliv

Universitetet og alle ansatte prioriterer personlig og faglig udvikling

Kurser

AU HR arrangerer løbende forskellige kurser inden for området trivsel og arbejdsmiljø.

Klik ind på kursussiderne og se, hvilke kurser der tilbydes i øjeblikket.

Kontakt og hjælp til processen


432981 / i40