Håndtering af Orlov

Læs mere generelt om regler og retningslinjer for de forskellige orlovstyper under tjenestefrihed/orlov 

Proces om orlov med løn

Orlov skal nu registreres i mitHR med følgende fraværstype: Tjenestefrihed med løn (særlige private anledninger/orlov m. løn) af HR. 

Ved orlov med løn optjener medarbejderen ret til ferie og særlige feriedage i hele perioden, og der er derfor ikke yderligere, som skal tastes i mitHR efter selve registreringen af orlovsperioden. 

Proces om orlov uden løn

HR registrerer nu orlov uden løn i mitHR. 

Ved orlov uden løn under en måned registreres med fraværstypen: Tjenestefrihed uden løn (op til 1 mdr.)

Orlov uden løn over en måned registreres med fraværstypen: Orlov uden løn 

Der er 2 ting at forhold sig til, når en medarbejder skal afholde orlov uden løn på AU.

  1. Optjener medarbejderen ferie de første 6 måneder af orloven?
  2. Holder medarbejderen orlov uden løn andet sted på AU eller uden for AU

OBS: dette gælder både for ordinære feriedage og særlige feriedage.

Den første afklaring om hvorvidt medarbejderen optjener ferie og særlige feriedage under sin orlov i de første 6 måneder ligger i HR-afdelingerne. Denne information skal videregives fra HR til sekretæren, som står for fraværsdelen.

Den anden del af processen ligger hos sekretæren/fraværsadministratoren, som skal sikre at feriesaldi står korrekt. Denne del af processen er en midlertidig løsning indtil mitHR automatisk kan sikre den korrekte optjening af feriedage og særlige feriedage under orloven.

Håndtering af ferieoptjening under Orlov indenfor AU:

  • Hvis der skal optjenes ferie og særlige feriedage i de første 6 måneder, skal sekretæren først nedregulere saldoen pr. måned med de nye optjente feriedage efter de første 6 måneder
  • Hvis der IKKE skal optjenes feriedage i de første 6 måneder, skal sekretæren skal nedregulere saldoen pr. måned med de nye optjente feriedage for hele orlovsperioden  

Uanset hvilken af de to ovenstående tilfælde der er tale om, kan reguleringerne gøres lige efter hinanden.

Håndtering af ferieoptjening under orlov udenfor AU:

  • Når orlovsperioden nærmer sig en slutning, skal sekretæren nedregulere feriesaldoen alt afhængig af, om der skal optjenes ferie og særlige feriedage i de første 6 måneder.

Til regulering af ovenstående tilfælde, kan der gøres brug af reguleringsårsager "orlov under 6 mdr." eller "orlov over 6 mdr." på planerne: Feriedage og Særlige feriedage optjening 1.1 - 31.12