FAQ for ledere om lønforhandling

Hvornår

Hvilken periode lønforhandles der for?

Svar: Der forhandles om lønforbedringer for opnåede resultater og præstationer i perioden 1. april 2023 - 31. marts 2024. 

Hvornår får lønforbedringer virkning fra?

Svar: Aftalte lønforbedringer får virkning fra 1. april 2024.

Hvem

Hvilke ledere gennemfører lønforhandlingerne?

Svar: Forhandlingskompetencen kan ikke delegeres til et lavere niveau end institut-/­center-/­vicedirektør- og administrations­chefs­niveauet.

De forhandlende ledere på dette niveau inddrager ledere på underliggende niveauer i forberedelsen af forhandlingsmøderne.

Hvem fastlægger, hvor mange penge, der skal anvendes til lønforhandlinger og hvordan fordeles de?

Svar: Forud for den årlige lønforhandling fastsætter universitetsledelsen – efter drøftelse i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) – et overordnet lønforhandlingsbudget. Lønforhandlingsbudgettet for lønforhandling 2024 (perioden 1. april 2023 - 31. marts 2024) er fastsat til maks. 0,5% af det foregående års lønudgifter.

Dekan og universitetsdirektøren kan beslutte, om institutter/centre/administrationscentre og vicedirektørområder skal have et lønforhandlingsbudget, der er mindre end 0,5%.

Omfatter lønforhandlingen alle medarbejdere?

Svar: Ja, lønforhandlingen omfatter alle medarbejdere, herunder også ledere.

Hvordan

Kan jeg foreslå en medarbejder til en lønforbedring?

Svar: Ja. Både medarbejderens tillidsrepræsentant og nærmeste leder kan foreslå medarbejdere til en lønforbedring. 

Kan en medarbejder bede om og få lov til at forhandle deres løn selv i stedet for tillidsrepræsentanten?

Svar: Nej, det er kun de medarbejdere, hvor det er fastlagt i overenskomsten, der kan forhandle selv. Det gælder:

  • Chefer  
  • Professorer 
  • Eksterne lektorer 
  • Medarbejdere på individuel kontrakt 
  • Special- og chefkonsulenter  
  • Journalister i staten  
  • Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere, der er omfattet af organisationsaftalen med HK, i særskilte stillinger med stillingsindhold og lønniveau svarende til lønramme 35 og 36.