Få intern information og lokale nyheder fra din enhed

Vælg din medarbejderportal

KALENDER FOR TVÆRGÅENDE ARRANGEMENTER INTERNT

 

Find flere interne nyheder og arrangementer på fakulteternes hjemmesider