Advisory Board - Arts

Fakultetets Advisory Board rådgiver dekanen og fakultetsledelsen på en række områder, såsom:

  • Fakultetets mission og kerneopgaver, strategier og handlingsplaner i relation til forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling
  • Udbuddet af uddannelser og videreudviklingen af samme
  • Den interne fordeling af midler
  • Organisationsstruktur
  • Vores globale orientering og andre strategiske samarbejder

Fakultetets Advisory Board består af eksterne medlemmer, der repræsenterer både centrale aftagere af fakultetets kandidater og akademiske forsknings-, uddannelses- og videnudvekslingsinstitutioner - primært på et internationalt men også på et nationalt niveau.

Fakultetets Advisory Board mødes efter planen én gang årligt.

Medlemmer af Advisory Board, Faculty of Arts, Aarhus Universitet