Studienævn og uddannelsesnævn

Studienævnene skal sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning. Det indebærer blandt andet at følge op på undervisningsevalueringer, udarbejde forslag til studieordninger og at behandle ansøgninger om merit og dispensationer.

Under hvert studienævn er der en række uddannelsesnævn. Uddannelsesnævnene repræsenterer de forskellige uddannelser og fagmiljøer på institutterne. De skal sikre kvalitet og udvikling af uddannelserne, herunder inddragelse af relevante eksterne interessenter.

Studienævnene er sammensat af:

  • Repræsentanter for det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, som vælges for 3 år ad gangen.
  • Repræsentanter for de studerende, som vælges for 1 år ad gangen.

Studienævn på Arts

Der er fire studienævn på Arts. På nedenstående sider kan du se medlemmer, kontaktoplysninger mm

Uddannelsesnævn på Arts

På nedenstående sider kan du se medlemmer, referater mv.