Akademisk Råd

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende akademiske forhold i bred forstand, herunder bl.a. hovedområdets interne fordeling af bevillinger og forhold vedrørende forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Herudover er rådet med til at sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.- og doktorgraden. Akademisk Råd kan desuden udtale sig til rektor.

Akademisk Råd er sammensat af repræsentanter for det videnskabelige personale (VIP), som vælges for 4 år ad gangen, ansatte ph.d.-studerende, som vælges for 2 år ad gangen, repræsentanter for de studerende, som vælges for 1 år ad gangen (STUD), samt repræsentanter for det teknisk-administrative personale (TAP, observatørstatus). Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer.

Medlemmer af Akademisk Råd, Arts

Pr. 1.2.2022

Forperson

 • Niels Nørkjær Johannsen, IKS

Dekan

 • Johnny Laursen, Arts

Videnskabeligt ansatte (VIP)

 • Annette Skovsted Hansen, IKS
 • Bo Kristian Holm, IKS
 • Steffen Krogh, IKK 
 • Peter Dalsgaard, IKK
 • Carsten Madsen, IKK
 • Morten Nissen, DPU
 • Ning de Connick-Smith, DPU
 • Maja Hojer Bruun, DPU
 • Birgitte Poulsen, Ph.d.-skolen
 • Theiss Bendixen, Ph.d.-skolen

Teknisk-administrativt personale (TAP)

 • Henrik Nitschke, DPU
 • Katharina Juhl Haslund, IKK
 • Gitte Pappe Ludvigsen, IKS

Studerende

 • Jonathan Sebastian Rossen, Artsrådet
 • Jeannette Kusk, Artsrådet
 • Zenia Børsen, Artsrådet
 • Kirstine Haurum Hansen, Frit Forum.

Suppleanter - videnskabeligt ansatte

  • Rósa Magnúsdóttir, IKS
  • Mark Sedgwick, IKS
  • Dorthe Jørgensen, IKS
  • Birgitte Stougaard Pedersen, IKK
  • Ane Hejlskov Larsen, IKK
  • Morten Michelsen, IKK
  • Anders Albrectslund, IKK
  • Ingen suppleanter valgt fra DPU

Sekretariat

Ulla Gjørling – sekretariatschef, dekansekretariatet, Arts
 


Dagsordner og mødeplan 2022

Ugedag
og dato

Tid

Bemærkning

Torsdag
10-02-2022

13.30–16.00

1. Ordinære møde
Afholdes 1431-021 / Emdrup A317
Hent dagsorden​​​​​​​

Tirsdag
26-04-2021

12.30 -13.30

Møde med FAMU/FSU, Regnskab
2021 og opfølgning på budget 2022
ØR1
1431 Frandsensalen/ Emdrup A317

Tirsdag
26-04-2021

13.30-16.00

2. Ordinære møde
1431 Frandsensalen / Emdrup A317

Tirsdag
21-06-2021

13.00–16.00

3. Ordinære møde
1431-021 / Emdrup A317

Torsdag
22-09-2022

08.00-08.00 (internat)

Seminar for de Akademiske Råd på Sandbjerg Gods

Fredag
23-09-2022

09.30-12.00

4. Ordinære møde
Sandbjerg Gods (mødelokale booket)

Tirsdag
25-10-2022

11.00-13.00

Møde med FAMU/FSU, om ØR3 og
budget 2022
1431 Frandsensalen / Emdrup A317

Tirsdag
1312-2022

(Fysisk møde i Aarhus)

12.00–13.00

13.00-15.30

Starter med julefrokost (Stakladen)
5. Ordinære møde (1413-021)