Akademisk Råd

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende akademiske forhold i bred forstand, herunder bl.a. hovedområdets interne fordeling af bevillinger og forhold vedrørende forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Herudover er rådet med til at sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.- og doktorgraden. Akademisk Råd kan desuden udtale sig til rektor.

Akademisk Råd er sammensat af repræsentanter for det videnskabelige personale (VIP), som vælges for 4 år ad gangen, ansatte ph.d.-studerende, som vælges for 2 år ad gangen, repræsentanter for de studerende, som vælges for 1 år ad gangen (STUD), samt repræsentanter for det teknisk-administrative personale (TAP, observatørstatus). Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer.

Medlemmer af Akademisk Råd, Arts

Pr. 1.2.2024

Forperson

 • Morten Nissen, DPU

Dekan

 • Maja Horst, Arts

Videnskabeligt ansatte (VIP)

 • Steffen Krogh, IKK 
 • Peter Dalsgaard, IKK
 • Ane Hejlskov Jacobsen, IKK
 • Niels Wium Olesen, IKS
 • Cameron David Warner, IKS
 • Thomas Schwarts Wentzer, IKS
 • Maja Hojer Bruun, DPU
 • Ning de Connick-Smith, DPU
 • Birgitte Poulsen, Ph.d.-skolen
 • Lauritz Holm Petersen, Ph.d.-skolen

Teknisk-administrativt personale (TAP)

 • Ane Sønderskov Thomsen, IKS
 • Stine Trentemøller, DPU
 • Anne Møldrup Overballe, IKK

Studerende

 • Elisabeth Kjær Sørensen, Artsrådet
 • Rune Boelsmand Bak, Artsrådet
 • Nicolaj Sørensen, Arts Rådet

­

Sekretariat

Ulla Gjørling – sekretariatschef, dekansekretariatet, Arts
 


Dagsordner og mødeplan 2024

Ugedag
og dato

Tid

Bemærkning

Torsdag d. 11/1-24

13.00-15.00

Ekstraordinært møde om kandidatreformen

Afholdes i Frandsensalen / Emdrup A317

Onsdag d. 17/1-24

13.30-16.00

Møde mellem afgående og nyt Akademisk Råd

Afholdes i Frandsensalen / Emdrup A317

Tirsdag d. 6/2-24

13.30-16.00

1. ordinære møde i Akademisk Råd

Afholdes i 1431-021 / Emdrup A317

Tirsdag d. 23/4-24

12.00-13.30

Fællesmøde FAMU/FSU + Akademisk Råd vedr. regnskab 2023 og opfølgning på ØR1 2024

Afholdes i Frandsensalen / Emdrup A317

Tirsdag d. 23/4-24

13.30-16.00

2. ordinære møde i Akademisk Råd

Afholdes i Frandsensalen / Emdrup A317

Tirsdag d. 18/6-24

13.30-16.00

3. ordinære møde i Akademisk Råd

Afholdes i 1431-021 / Emdrup A317

Torsdag d. 29/8-24 8.00-16.00

Rektors seminar med medlemmer af Akademisk Råd

Afholdes på Sandbjerg Gods

Fredag d. 30/8-24

9.30-12.00

4. ordinære møde i Akademisk Råd

Afholdes på Sandbjerg Gods

Tirsdag d. 22/10-24

12.00-13.30

Fællesmøde AR/FAMU-FSU vedr. ØR3 og budget 2025

Afholdes i 1431-021 / Emdrup A317

Tirsdag d. 22/10-24

13.30-16.00

5. ordinære møde i Akademisk Råd

Afholdes i Frandsensalen / Emdrup A317

Mandag d. 9/12-24

12.00-13.00

Julefrokost

Afholdes i Stakladen

Mandag d. 9/12-24

13.00-15.30

6. ordinære møde i Akademisk Råd

Afholdes i 1431-021