Akademisk Råd

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende akademiske forhold i bred forstand, herunder bl.a. hovedområdets interne fordeling af bevillinger og forhold vedrørende forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Herudover er rådet med til at sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.- og doktorgraden. Akademisk Råd kan desuden udtale sig til rektor.

Akademisk Råd er sammensat af repræsentanter for det videnskabelige personale (VIP), som vælges for 4 år ad gangen, ansatte ph.d.-studerende, som vælges for 2 år ad gangen, repræsentanter for de studerende, som vælges for 1 år ad gangen (STUD), samt repræsentanter for det teknisk-administrative personale (TAP) (observatørstatus. Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer.

Medlemmer af Akademisk Råd, Arts

Pr. 1.2.2021

Forperson

 • Niels Nørkjær Johannsen, IKS

Dekan

 • Johnny Laursen, Arts

Videnskabeligt ansatte (VIP)

 • Annette Skovsted Hansen, IKS
 • Bo Kristian Holm, IKS
 • Stefan Iversen, IKK 
 • Lone Koefoed Hansen, IKK
 • Carsten Madsen, IKK
 • Rikke Toft Nørgaard, DPU
 • Morten Nissen, DPU
 • Ning de Connick-Smith, DPU
 • David Reimer, DPU
 • Mia Skjold Tvede Henriksen, Ph.d.-skolen
 • Elizabeth Bruns, Ph.d.-skolen

Teknisk-administrativt personale (TAP)

 • Henrik Nitschke, DPU
 • Katharina Juhl Haslund, IKK (på barsel)
 • Gitte Pappe Ludvigsen, IKS

Studerende

 • Malene Sillas Jensen, Artsrådet
 • Puk A. Willemoes Jensen, Artsrådet
 • Malene Sillas Jensen, Artsrådet
 • Jonathan Sebastian Rossen, Artsrådet
 • Naja Rathje Lennert, Artsrådet

Suppleanter - videnskabeligt ansatte

  • Rósa Magnúsdóttir
  • Mark Sedgwick, IKS
  • Dorthe Jørgensen, IKS
  • Steffen Krogh, IKK
  • Peter Dalsgaard, IKK
  • Anders Albrectslund, IKK
  • Ingen suppleanter valgt fra DPU

Sekretariat

Vibeke Højgaard - chefsekretær, dekansekretariatet, Arts


Dagsordner og mødeplan 2021

Ugedag
og dato

Tid

Bemærkning

Torsdag
04-02-2021

13.30–16.30

Ordinært møde

Tirsdag
27-04-2021

12.30 -13.30

Møde med FSU/FAMU om opfølgning på regnskab 2020 og budget ØR1 2021

Tirsdag
27-04-2021

13.30-16.00

Ordinært møde

Tirsdag
22-06-2021

13.00–15.30

Ordinært møde

Mandag
21-09-2020

08.00-08.00 (internat)

Seminar med de øvrige Akademisk Råd på Sandbjerg Gods

Tirsdag
22-09-2021

09.30-12.30

Ordinært møde på Sandbjerg Gods 

Tirsdag
26-10-2021

10.30-12.30

Møde med FSU/FAMU om ØR3, FFL og budget 2022

Tirsdag
14-12-2021

13.00–15.30

Ordinært møde

Høringssvar 2021