Institutfora

Der er tre institutfora på fakultetet Arts.

Sigtet med foraene er at inddrage medarbejdere og studerende i beslutninger om akademiske spørgsmål ved deres institutter.

Institutforums funktionsperiode er 4 år, og der afholdes mindst to møder årligt.

Institutfora er beskrevet på institutternes egne medarbejderportaler: