Arts Erhvervs- og kontaktudvalg

Erhvervs- og kontaktudvalget på Arts er med til at øge dialogen og samarbejdet med det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Fakultetets erhvervs- og kontaktudvalg er fakultetets koordinerende organ for de erhvervsrettede aktiviteter, der finder sted i de faglige miljøer. Udvalget skal støtte Arts’ institutter i arbejdet med at udvikle både forskningens og undervisningens samspil med det omgivende samfund.

Medlemmer af Erhvervs- og kontaktudvalget på Arts

Erhvervskoordinationsgruppe

I relation til Erhvervs- og kontaktudvalget er der etableret en erhvervskoordinationsgruppe på tværs af fakultetet bestående af en forsknings- og/eller uddannelseskonsulent fra hvert institut, en repræsentant fra Arts Karrierecenter, en repræsentant fra teamet for erhvervsrelation (AU Forskning og Talent).

Gruppen er forankret på fakultetet via en rådgiver i dekansekretariatet og med prodekan for forskning som overordnet reference. 

Sekretær for Erhvervs- og kontaktudvalget på Arts