Forskningsudvalg Arts

Forskningsudvalg Arts (FUA) er fakultetets centrale strategiske rådgivningsorgan på forskningsområdet. Udvalget har som sådan til opgave at understøtte af opfyldelsen af fakultetets strategiske målsætninger på området. FUA er fakultetets centrale, tværgående forum for bl.a. strategiske drøftelser og erfaringsudveksling i relation til ansøgningsmuligheder og potentialer for tværgående projekter, herunder fakultetets dialog og samarbejde med det private erhvervsliv, civilsamfund og offentlige institutioner. FUA har ligeledes til opgave at sikre sammenhæng mellem fakultetets forskningsstrategiske arbejde og de øvrige institutionelle niveauer, herunder institutternes og universitetets forskningsudvalg.

Medlemmer

Viceinstitutleder for forskning, IKS

Viceinstitutleder for forskning, IKK

Tore Rye Andersen

Lektor, Viceinstitutleder

Forskningsprogramleder, DPU

Forskningskonsulent, IKS

Forskningskonsulent, IKK

Viceinstitutleder for forskning, DPU

Karen Valentin

Lektor, viceinstitutleder for forskning

Forskningsprogramleder, IKK

Forskningskonsulent, DPU

Kommissorium

Møder i FUA

Dagsordener:

Referater: