Forskningsudvalg

På hvert institut er der etableret et forskningsudvalg bestående af:

  • institutleder (formand)
  • forskningsprogramledere
  • ph.d.-programledere
  • evt. ledere af forskningscentre

Instituttets forskningsudvalg har til opgave at bistå institutlederen, der som overordnet forskningsleder har ansvaret for instituttets forskningsstrategi og forskningsproduktion.