Uddannelsesforum Arts

Uddannelsesforum Arts støtter Arts’ uddannelsesledelse og -organisation i arbejdet med fakultetets uddannelsesstrategi. Uddannelsesforum Arts drøfter og rådgiver om uddannelsesinitiativer og -ideer og bidrager til en åben dialog og tæt samarbejde på uddannelsesområdet på Arts.

Uddannelsesforum Arts består af prodekan for uddannelse, hovedområdets studieledere og studienævnsformænd og udgør Arts primære uddannelsesstrategiske forum.
­

Kommissorium for Uddannelsesforum Arts
­

Medlemmer

Sekretær

Mødeplan 2024

 • 18. januar 2024
 • 18. marts 2024
 • 23. maj 2024
 • 18. september 2024
 • 22. oktober 2024
 • 10. december 2024

Mødereferater 2024

Tidligere møder og referater

Mødeplan 2023

 • 31. januar
 • 28. februar
 • 28. marts - aflyst
 • 25. april
 • 23. maj
 • 27. juni
 • 22. august
 • 19. september
 • 31. oktober
 • 28. november

Mødeplan 2022

 • 29. marts 2022
 • 26. april 2022
 • 20. maj 2022: Heldagsseminar
 • 28. juni 2022
 • 23. august 2022
 • 27. september 2022
 • 25. oktober 2022
 • 29. november 2022
 • 15.-16. december 2022: Seminar, Kongebrogården Middelfart

Mødeplan 2021

 • Tirsdag den 19. januar kl. 10.00-12.00 - Zoom
 • Mandag den 1. marts kl. 12.00-15.00 - Zoom
 • Mandag den 22. marts kl. 13.00-15.00 – Zoom    
 • Tirsdag den 27. april kl. 09.00-12.00 - Zoom
 • Mandag den 17. maj til tirsdag den 18. maj - Zoom
 • Tirsdag den 22. juni kl. 09.30-12.00 - Zoom
 • Tirsdag den 31. august kl. 09.30-12.00 - Zoom
 • Tirsdag den 28. september kl. 10.00-12.30 - Zoom
 • Tirsdag den 26. oktober kl. 08.30-11.30 - Zoom
 • Tirsdag den 16. november kl. 09.30-12.00 - Zoom
 • Mandag den 13. december Heldagsseminar – et sted i Danmark

Mødeplan 2020

 • Tirsdag den 28. januar kl. 12.00-15.00
 • Tirsdag den 10. marts kl. 12.00-15.00
 • Torsdag den 18. juni kl. 10.30-13.30
 • Tirsdag den 25. august kl. 12.00-15.00
 • Tirsdag den 22. september kl. 12.00-15.00
 • Tirsdag den 27. oktober kl. 9.30-12.30
 • Tirsdag den 17. november kl. 12.00-15.00
 • Tirsdag  den 8. december kl. 10.30-13.30

Mødeplan 2018

Forår 2018

 • 20. februar kl. 12.00-15.00
 • 20. marts kl. 12.00-15.00
 • 24. april kl. 09.00-1200
 • 23. maj kl. 09.00-12.00
 • 12. juni kl. 09.00-12.00

 

Efterår 2018

 • 28. august kl. 12.00-15.00
 • 18. september kl. 09.00-12.00
 • 20. november kl. 12.00-15.00
 • 10.-11. december Temaseminar

Mødeplan 2017

Forår 2017:

 • Tirsdag den 10. januar kl. 11-13 (erstatningsmøde for aflyst møde i december)
 • Tirsdag den 24. januar kl 12-15
 • Tirsdag den 21. februar kl 9-12
 • Onsdag den 15. marts kl. 10-12.30
 • Mandag den 1. maj kl. 12.00-13.30
 • Tirsdag den 16. maj kl. 9-12
 • Tirsdag den 20. juni kl 12-15 (Emdrup)

Efterår 2017:

 • Tirsdag den 29. august 2017 kl 12-15
 • Tirsdag den 26. september kl 12-15
 • Tirsdag den 24. oktober kl 10-15.30 (temamøde)
 • Tirsdag den 7. november kl 12-15
 • Tirsdag den 12. december kl 12-15 (Emdrup)

Mødeplan 2016

Forår 2016

 • Tirsdag den 12. januar kl. 12-15
 • Onsdag den 3. februar kl. 14.30-16
  (ekstra)
 • Tirsdag den 9. februar kl. 10-16
  Temamøde om uddannelsesarbejdsgrupper
 • Tirsdag den 15. marts kl. 11.30-15
 • Tirsdag den 12. april kl. 12-15
  Mødet afholdes i Emdrup
 • Tirsdag den 24. maj kl. 12-15
 • Tirsdag den 14. juni kl. 12-15

Efterår 2016

 • Tirsdag den 16. august kl. 12-15
 • Tirsdag den 6. september kl. 12-15
 • Tirsdag den 11. oktober kl. 10-16
  Temamøde
 • Tirsdag den 8. november kl. 12-15
 • Tirsdag den 13. december kl. 12-15 (AFLYST)
  Mødet afholdes i Emdrup

Mødereferater 2012-2013

 • Referat af møde d. 08. januar 2013
 • Referat af møde d. 12. februar 2013
 • Referat af møde d. 12. marts 2013
 • Referat af møde d. 11. april 2013
 • Referat af møde d. 20. februar 2012
 • Referat af møde d. 20. marts 2012
 • Referat af møde d. 1. maj 2012
 • Opsummering fra Uddannelsesudvalgets Temadag d. 30. maj om studieaktivitet og den nye uddannelsesorganisation.
 • Præsentation om studieaktivitet fra Uddannelsesudvalgets Temadag d. 30. maj
 • Referat af møde d. 19. juni 2012
 • Referat af møde d. 14. august 2012
 • Referat af møde d. 11. september 2012
 • Referat af møde d. 6. november 2012 1. del og 2. del
 • Referat af møde d. 4. december 2012