Biblioteksudvalget på Arts

Biblioteksudvalget på Faculty of Arts understøtter fakultets samarbejde med Det Kgl. Bibliotek for at sikre de bedst mulige forbindelser mellem fakultetet og biblioteket, udviklingen af biblioteksdriften, serviceniveau mv. 

Udvalget rådgiver fakultetsledelsen i relation til Det Kgl. Bibliotek og medvirker til, at fakultetsledelsen er bedst muligt orienteret om servicen på udlånsstederne på Arts, samt de eventuelle udfordringer og behov fagmiljøerne måtte have. Udvalget fungerer også som sparringspartner for faktultetsledelsen i forbindelse med alle aftaleforhold i samarbejdet med Det Kgl. Bibliotek. 

Biblioteksudvalget består af en prodekan fra Arts, administrationschefen fra Administrationscenter Arts (ACA) samt VIP'er og studerende fra henholdsvis Institut for Kommunikation og Kultur (IKK), Institut for Kultur og Samfund (IKS) og DPU. 

 
Medlemmer af Biblioteksudvalget på Arts 

Studerende

  • Kathrine Holm Pedersen, IKS, Idéhistorie
  • Sara Didriksen, DPU, Aarhus
  • Vakant, IKK 

 
Sekretær for Biblioteksudvalget på Arts