Informationssikkerhedsudvalget (FISU)

Aarhus Universitet har nedsat et centralt informationssikkerhedsudvalg og et lokalt udvalg på hvert af de fire fakulteter.

Om FISU

ForskningsInformationsSikkerhedsUdvalget (FISU) er et rådgivende forum, som arbejder med informationssikkerhed på tværs af fakultetet Arts´ institutter. Det primære fokus er registrering og opbevaring af forskningsdata.

Udvalgets rolle er at identificere problemer med informationssikkerhed på Arts og at sørge for, at forslag til løsninger kommunikeres til medarbejdere på fakultetet.

Udvalget har til formål at sikre, at:

 • informationssikkerheden på Arts er på et passende niveau
 • informationssikkerhedspolitikken og regelsættet bliver implementeret i praksis
 • Arts hvert år gennemfører de opgaver, der er beskrevet i årshjulet for informationssikkerheden på Aarhus Universitet

Læs mere om AU´s informationssikkerhed.      

Udvalgets medlemmer

 • Anne Marie Pahuus, formand for udvalget, Fakultetssekretariatet, Arts
 • Christina Hou Avnsted, udvalgssekretær, Fakultetssekretariatet, Arts
 • Aske Dahl Sløk, Fakultetssekretariatet, Arts
 • Ole Jensen, ACA
 • Erik Hein Møller, ACA
 • Stine Trentemøller, DPU
 • Line Lerche Mørck, DPU
 • Ida Gran Andersen, DPU
 • Pernille Roholt, IKK
 • Birte Christensen-Dalsgaard, IKK
 • Niels Brügger, IKK
 • Signe A. E. Larsen, IKS
 • Jens-Bjørn Riis Andresen, IKS
 • Jens Seeberg, IKS

Udvalget mødes cirka fire gange om året.