Informationssikkerhedsudvalget (FISU)

Aarhus Universitet har nedsat et centralt informationssikkerhedsudvalg og et lokalt udvalg på hvert af de fire fakulteter.

Om FISU

ForskningsInformationsSikkerhedsUdvalget (FISU) er et rådgivende forum, som arbejder med informationssikkerhed på tværs af fakultetet Arts´ institutter. Det primære fokus er registrering og opbevaring af forskningsdata.

Udvalgets rolle er at identificere problemer med informationssikkerhed på Arts og at sørge for, at forslag til løsninger kommunikeres til medarbejdere på fakultetet.

Udvalget har til formål at sikre, at:

 • informationssikkerheden på Arts er på et passende niveau
 • informationssikkerhedspolitikken og regelsættet bliver implementeret i praksis
 • Arts hvert år gennemfører de opgaver, der er beskrevet i årshjulet for informationssikkerheden på Aarhus Universitet

Læs mere om AU´s informationssikkerhed.      

Udvalgets medlemmer

 • Anne Marie Kragh Pahuus (formand), Prodekan for forskning Arts
 • Louise Buchhave (næst-formand), Fakultetsjurist AU Arts
 • Jesper Sølund Hansen, sekretariatsleder, institut IKS 
 • Jody Pennington, viceinstitutleder, institut IKK
 • Christine Wernberg Dalhoff, Sekretariatsleder, institut DPU
 • Rasmus Holleufer (sekretær), Uddannelsesrådgiver Arts Fællessekretariat
 • Ole Jensen, Administrationschef, Arts Administrationscenter
 • Per Møldrup-Dalum, Datamanager, CHC
 • Simon Baghlani Reffsøe, IT-support Arts
 • Thomas Kaaber, Informationssikkerhedschef 
 • Johanne Rübner Hansen, Det Kongelige Bibliotek (barsel)

Udvalget mødes cirka fire gange om året.