Diversitet på pensum? Hvordan skaber vi diversitet og kvalitet i vores undervisningspraksis?

(executive summary in English below)

Tilmelding /sign-up via udvalgets hjemmeside

  
 
 

Arts Udvalg for Ligestilling og Diversitet inviterer til en række brown bag seminarer med fokus på hvordan det er muligt at arbejde med diversitet i konkret undervisningspraksis.  

Måske har du som underviser spekuleret over, hvordan, hvornår og med hvilket formål, du kan indtænke diversitet i din undervisning? Og måske har du overvejet, hvilken rolle diversitet (eller manglen herpå) spiller for det faglige indhold, for semesterplaner og for eksamensopgaver i din undervisningspraksis? 

Måske har du gjort dig nogle tanker om, hvad og hvordan du fører dine studerende ind i dit fagområde også ift spørgsmål om diversitet? Måske har du arbejdet konkret med dit udvalg af tekster til pensum , eller  har eksamensopgaver eller workshops, hvor  overvejelser om mangfoldighed har været centrale. .

Måske ville du gerne noget af ovenstående, men ved ikke, hvordan man begynder, eller hvad konsekvenserne er i praksis, også ift det arbejde, det ofte kræver at gentænke dele af sin undervisning. Måske er det ikke en samtale, du har haft med dine kolleger, selvom du gerne ville.

Så er denne seminarrække noget for dig.

Diversitet på pensum er en seminarrække, som har til formål at skabe et rum for at erfaringsudveksle om diversitetsovervejelser i undervisningen, hvad enten det er på de relativt enkle niveauer (fx ved at tilstræbe at et køn ikke er overrepræsenteret i semesterplanen) eller mere komplekse måder (fx ved at inddrage mange perspektiver, verdensdele, perioder, køn, etniciteter, tankegange). Man kan således tale om diversitet og kvalitet på mange strukturelle niveauer, eksempelvis en semesterplan eller en hel uddannelse.  

Diskussioner med øget fokus på diversitet efterspørges i stigende grad af studerende i forskellige råd og nævn, men emnet dukker også op i kollegiale udvekslinger om alt fra studieordninger, til når eksempler og opgaver bliver udarbejdet til undervisningen. Det er hertil en prioriteret indsats på AU ARTS side at arbejde aktivt for et øget fokus på ligestilling og diversitet. Derfor har vi lavet denne seminarrække og forum, hvor undervisere og kolleger på Arts kan udveksle idéer og erfaringer  med dette for øje: Hvorfor er det vigtigt at tænke diversitet ind i vores undervisningspraksis? Hvordan kan vi bruge spørgsmålet om diversitet til at skabe bedre kvalitet i det, vi gør, når vi underviser? Og hvordan kan vi lære af hinanden i denne proces?.

Formatet

 • En serie af oplæg med kolleger på Arts, som på forskellige måder har arbejdet med spørgsmålet om diversitet i deres undervisningspraksis. Nogle har generelle overvejelser, andre har arbejdet med at gentænke deres semesterplaner, eller med det bredere perspektiv om relationer mellem underviser, instruktor og studerende. Vi har inviteret oplægsholderne til at dele deres viden og fortælle os om deres erfaringer, også om det, som er svært eller måske slet ikke lykkedes.
 • Hvert arrangement varer 45-60 min og indeholder et indledende inspirationsoplæg med konkrete overvejelser og erfaringer ved en kollega fra Arts, efterfulgt af Q&A og en reflekteret diskussion om de overvejelser, som dagens oplæg giver anledning til.
 • Oplæg og diskussion foregår på Zoom. Link fremsendes efter tilmelding.

Datoer for oplæg og workshop

 • 26/10-2021 kl 13-14: Lotte Philipsen, lektor i Kunsthistorie, IKK.
 • 9/12-2021 kl 12-13: Mikkel Thorup, professor, Afdeling for Filosofi og Idehistorie, IKS, AU.
 • 7/1-2022 kl 11-12 +12-14: Gritt B. Nielsen, lektor, Afdeling for Pædagogisk Antropologi, DPU. OBS: efterfulgt af frivillig workshop kl 12-14 hvor man kan arbejde med sit eget materiale.
 • 11/2-2022 kl 12-13: Mikkel Thorup, professor Afdeling for Filosofi og Idehistorie, IKS, AU (udsat fra 9. december).
 • 5/4-2022 kl 11-12: Winnie Soon, lektor i Digital design, IKK.
 • 26/4-2022 kl 12-13: Annette Skovsted Hansen, lektor Afdeling for Globale Studier, IKS, AU.
 • 31/5-2022 kl. 12-13 +13-15: Iram Khawaja, lektor Afdeling for Pædagogisk Psykologi, DPU, AU. OBS: efterfulgt af frivillig workshop kl 13-15 hvor man kan arbejde med sit eget materiale.

Deltagelse i seminarerne forudsætter, at du har en formel relation til Arts, eksempelvis som underviser, instruktor eller studenterunderviser, eller har en ledelsesfunktion som fx institutleder, afdelingsleder eller studieleder.

Arrangør: Arts Udvalg for Ligestilling og Diversitet 

Executive summary in English

Diversity on the curriculum; how do we create diversity and quality in teaching and education? Following both a push from students and a growing interest from fellow colleagues in thinking of diversity and quality in teaching, Arts Udvalg for Ligestilling og Diversitet is organizing a series of brown bag seminars focusing on how it is in practice possible to work with diversity in and around the curriculum and study plans. With this, we seek to facilitate a space for mutual exchange of experiences, knowledge and reflections on diversity and quality in our own teaching practices. The seminars are for anyone with a formal connection to Arts either in a teaching or a managing role, who has been grappling with questions on how to work with this topic, has discussed it at length already, are interested but has not directed many efforts at it yet, or has already developed diversifying strategies. In short, if you believe that diversity is important to consider in regard to your approach to the curriculum and the classroom, this series of seminars is for you.

Dates:

 • 26/10-2021, 13-14: Lotte Philipsen, associate professor, Art History, CC
 • 9/12-2021, 12-13: Mikkel Thorup, professor, History of Ideas, CAS
 • 7/1-2022, 11-12 +12-14: Gritt B. Nielsen, associate professor, Dept of Pedagogical Anthropology, DPU.  Please note: this will be followed by a BYO materials workshop (12:00-14:00) in order to provide participants with the opportunity to work with their own teaching material.
 • 11/2-2022, 12-13: Mikkel Thorup, professor, History of Ideas, CAS (postponed from 9/12-2021).
 • 5/4-2022, 11-12: Winnie Soon, associate professor, School of Communication and Culture - Department of Digital Design and Information Studies.
 • 26/4-2022, 12-13: Annette Skovsted Hansen, Associate Professor, School of Culture and Society - Japan Studies.
 • 31/5-2022, 12-13 +13-15: Iram Khawaja, associate professor, Danish School of Education - Educational Psychology, Emdrup, AU. Please note: this will be followed by a BYO materials workshop (13:00-15:00) in order to provide participants with the opportunity to work with their own teaching material.