Nyhedsbrev fra Arts Studier

Nyhedsbrev fra Arts Studier indeholder information vedrørende flg. områder:  

 • undervisning
 • eksamen
 • vejledning
 • karriere
 • sagsbehandling  
 • uddannelses­kvalitet  
 • internationalisering
 • efter- og videreuddannelse.

Bemærk, at fra december 2020 indeholder nyhedsbrevet også en engelsk version.

Modtagere

Afdelingsledere, afdelingskonsulenter, studieledere, uddannelseskonsulenter og nævn på Arts modtager automatisk nyhedsbrevet. Andre interesserede med en funktion på Arts kan tilmelde sig ved at sende en mail til: arts.uddannelseskvalitet@au.dk.

Forslag, ris og ros kan sendes til redaktionen på arts.uddannelseskvalitet@au.dk.

Formål

Nyhedsbrevet fra Arts Studier har til formål at sikre, at afdelinger, institutter og nævn på Arts modtager opdateret, ensartet information om arrangementer, tiltag og deadlines inden for områder som understøttes af Arts Studier.

2024

Nyhedsbrev februar 2024

Orienteringer:

 • Kontakt ved praktiske spørgsmål ifm. undervisning
 • Specialesemesteret starter d. 1. februar
 • Status på omprøverne i V23/24
 • Opdatering af adgangskrav i KA studieordninger og på Studieguiden (kandidat.au.dk)
 • Reducerede ressourcer til drift af Blue-systemet
 • Opdatering af studieportalen med nye medlemmer i studienævn og uddannelsesnævn
 • Brug af First Agenda til nævnsunderstøttelse
 • Studiecenter Arts har holdt oplæg for de nye exchange-studerende
 • Udvekslingsnyt 2024-2025
 • Karrierevejledning i Emdrup

Arrangementer:

 • Karrierearrangementer foråret 2024
 • Arts Karriereuge og Arts CompanyDating 2024
 • Webinar for 2. semester bachelorstuderende: Styrk din mundtlige præsentation
   

Nyhedsbrev januar 2024

Orienteringer:

 • Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts
 • IV-fag E24-F25
 • Undervisningsmiljøundersøgelse (UMV)
 • Opdaterede emnerapporter i Power BI

Vigtige deadlines:

 • Studerende på DPU skal indsende vejledningsplan senest 15. januar

2023

Nyhedsbrev december 2023

Orienteringer:

 • Forsinkelsessamtaler E2023
 • Studiediagrammer for nye studieordninger til 2024 er nu online på studieguiden
 • Eksamensperioden står for døren
 • Status på EVU-optag efter ansøgningsfristen 15. november
 • Timetælling E23 er afsluttet
 • Emnerapporter opdateret i Power BI

Vigtige deadlines:

 • Studerende på IKK og IKS skal indsende vejledningsplan senest 15. december – nyt onlineformat
 • Indhentning af valgfag og fag med skiftende emne for efteråret 2024

  

Nyhedsbrev november 2023

Orienteringer:

 • Fristudsættelser ved eksamen
 • Nye Efter- og videreuddannelsessider på Studieportalen
 • Skemaerne for forårssemesteret 2024 er offentliggjort
 • Eksamensoplæg for 1. semesterstuderende
 • Summer University 2024
 • Power BI emnerapporter om ansøgning og optag er nu opdateret

Arrangementer:

 • Netværksmøde: Karrierelæring i specialer i samarbejde med arbejdsmarkedet
 • Akkrediteringsinstitutionen byder på kaffe d. 17. november
   

Nyhedsbrev oktober 2023

Orienteringer:

 • Danmarks studieundersøgelse 2023
 • God afvikling og evaluering af studievelkomsten 2023
 • Trivselskoordinator igen ansat indtil udgangen af 2024
 • Valgfag for foråret 2024 kan nu ses i kursuskataloget
 • Handleplaner fra årlig status 2023 er nu godkendt
 • Studiestartsprøverne 2023 er veloverståede
 • Afleveringsprocent for specialer med frist d. 15. september
 • Studiepraktik og lokaler i uge 43
 • Nyheder om Power BI på uddannelsesområdet for ansatte på AU

Vigtige deadlines:

 • Indmeldelse af Internationaliseringsvalgfag på IKK og IKS
 • Skemaer og eksamensplaner for foråret/sommeren 2024 er sendt til gennemsyn

   

Nyhedsbrev september 2023

Orienteringer:

 • Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2023
 • Kontakt ved praktiske spørgsmål ifm. undervisning
 • Status på EVU-efteroptag efter ansøgningsfristen 21. august
 • Internationalisering
 • Studiecenter Arts har holdt oplæg for de nye exchange-studerende

Arrangementer:

 • Karrierearrangementer på Arts

Vigtige deadlines:

 • 2. forsøg på specialet afleveres d. 15. september

    

Nyhedsbrev august 2023

Orienteringer:

 • Ny uddannelseschef på Arts
 • Reducering i antal af forudsætningskrav fra efteråret 2023
 • Studiestartsprøver afvikles i efteråret 2023
 • Semesterkoordineringsmøder afholdes i september
 • Antal afleverede specialer d. 1. juni 2023
 • Specialeblanket
 • Opdateret ledighedsdata for 4. kvartal 2022

Vigtige deadlines:

 • Har du lyst til at lave et Summer University kursus i 2024?

    

Nyhedsbrev juni 2023

Orienteringer

 • Nyt initiativ skal styrke forventningsafstemning med projektværter
 • Handleplaner for efter- videreuddannelsesområdets (EVU) undervisningsmiljøundersøgelse er nu godkendt
 • Status på EVU-optag efter ansøgningsfristen 2. maj
 • Karriereaktiviteter for internationale full degree studerende
 • Nyt i Power BI

Arrangementer

 • Karrieretilbud for dimittender

Deadlines

 • Planlægningen af undervisningen for F24 er i gang
 • Har du lyst til at lave et Summer University kursus i 2024?

    

Nyhedsbrev maj 2023

Orienteringer

 • Sommereksamen er frist for at bestå førsteårsprøven
 • Knap 1000 specialestuderende har indsendt formularer til censorudpegning
 • Tilmelding til valgfag i efteråret 2023
 • Forsinkelsessamtaler F2023 

Vigtige deadlines

 • Deadlines for indmeldelse af forudsætningskrav og indlevering af bundne eksamensspørgsmål

  

Nyhedsbrev april 2023

Orienteringer

 • Efterårsfag og evt. ændringer hertil kan ses i kursuskataloget pr. 1. april
 • Valgfag for efteråret 2023 kan nu ses i kursuskataloget
 • Datamateriale til årlig status og uddannelsesevalueringer 2023
 • Skemaer og eksamensdatoer for efteråret/vinteren 2023
 • Arbejdet med årets studievelkomst på Arts er i gang
 • Nyheder i Power BI

Vigtige deadlines

 • Specialestuderende skal indsende formular til censorudpegning d. 20. april

        

Nyhedsbrev marts 2023

Orienteringer

 • Nye studieordninger er online på studieportalen og træder i kraft 1. september
 • Forudsætningskrav afvikles normalt dette semester – for sidste gang
 • Semesterkoordineringsmøder afholdes i marts
 • Optagelse på Efter- og videreuddannelse
 • Rettelser til bachelor.au.dk og kandidat.au.dk
 • IV-fag for efteråret 2023 og foråret 2024 kan nu ses i kursuskataloget
 • Nye Power BI-rapporter – frafald og kandidatstuderendes bachelorforløb på AU

Arrangementer

 • Power BI workshops 2023 - Årlig status og uddannelsesevalueringer
 • Åbne arrangementer og workshops fra Arts Karriere
 • Studietur og virksomhedsbesøg i Ringkøbing-Skjern

  

Nyhedsbrev februar 2023

 • Kontakt ved praktiske spørgsmål ifm. Undervisning
 • Status på omprøverne i V22/V23
 • Opdatering af studieportalen med nye medlemmer i studienævn og uddannelsesnævn
 • Udvekslingsnyt 2023-2024
 • Studiecenter Arts har holdt oplæg for de nye exchange-studerende
 • Nye Power BI-rapporter - ’Erhvervsrelationer’ og ’Dimittenders overgang til arbejdsmarkedet – uddannelsesoverblik’
 • Tilvalgsmesse 2023
 • Arts Karriereuge og CompanyDating

  

Nyhedsbrev januar 2023:

 • Nyt online univers skal understøtte kvalitetsarbejdet på AU
 • Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts
 • Studerende med funktionsnedsættelser
 • Brug af AI chatrobotter er ikke tilladt til eksamen

  

2022

Nyhedsbrev december 2022:

 • Eksamensperioden står for døren
 • Virtuel tur gennem eksamenslandskabet
 • Forsinkelsessamtaler E2022
 • IV-fag E23-F24
 • Timetælling E22 er afsluttet
 • Karrierelæring i Undervisning
 • Indhentning af oplysninger til skemaerne for efteråret 2023
 • Indhentning af valgfag og fag med skiftende emne for efteråret 2023

   

Nyhedsbrev november 2022:

 • Skemaerne for forårssemesteret 2023 er offentliggjort
 • Studiediagrammer for nye studieordninger til 2023 er nu online på studieguiden
 • EVU undervisningsmiljøundersøgelse – udvidet spørgeramme E22
 • Summer University 2023 udbud
 • Ny Power BI rapport ”Vejen til første job”
 • Indmelding af opfyldte forudsætningskrav til vintereksamen

   

Nyhedsbrev oktober 2022:

 • Handleplaner fra årlig status 2022 er nu godkendt
 • Indmeldelse af Internationaliseringsvalgfag på IKK og IKS
 • Information om udlandsophold på tilvalgsåret

   

Nyhedsbrev september 2022

 • Semesterstartsmail til alle undervisere i efteråret
 • Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2022
 • Status på antal aktive studieordninger på Arts
 • Internationalisering
 • Studiestart og Karriere – hører det sammen?
 • Åbne arrangementer og workshops fra Arts Karriere  

   

Nyhedsbrev august 2022

 • ARTS indfører generelt adgangskrav om engelsk B til alle kandidatuddannelser fra 2024
 • Ny studiestartsside på Studieportalen
 • Indmeldelse af Summer university udbud til 2023

     

Nyhedsbrev maj 2022

 • Forsinkelsessamtaler F2022

    

Nyhedsbrev april 2022

 • Nye studieordninger er online på studieportalen og træder i kraft 1. september
 • Ændringer til efterårsfag kan ses i kursuskataloget pr. 5. april
 • Valgfag og profilfag for efteråret 2022 kan nu ses i kursuskataloget
 • Udvidelse af pilotprojekt med studiestartsprøver på alle kandidatuddannelser i 2 år
 • Ny beskikkelsesperiode og ændringer af censorkorps pr. 1. april 2022
 • Arts Uddannelsesdag 2022 er nu afholdt
 • Årlig status og uddannelsesevalueringer 2022
 • Pæn tilfredshed med studiemiljøet efter endnu et corona-år
 • Danmarks Studieundersøgelse, Dimittend
 • Case Competition om turisme 
    

Nyhedsbrev marts 2022

 • Ansættelse af Trivselskoordinator forlænget med et år
 • IV-fag for efteråret 2022 og foråret 2023 kan nu ses i kursuskataloget
 • Arts Uddannelsesdag 15. marts 2022. Der sættes fokus på, hvordan vi gerne vil møde erhvervsliv og det omgivende samfund med ’det særligt humanistiske’ – og hvad er det?
 • STYRK-arrangementer til studerende med fokus på motivation, balance og eksamensteknik
 • Power BI workshops 2022 - Årlig status og uddannelsesevalueringer
   

Nyhedsbrev februar 2022

 • Arts Studenterpanel fortæller om deres genstart efter corona-nedlukningen 2021
 • Tilstedeværelseskravet F22
 • Opdatering af studieportalen med nye medlemmer i studienævn og uddannelsesnævn
 • Arts Uddannelsesdag 2022
   

Nyhedsbrev januar 2022

 • Udvekslingsophold i 2022-2023
 • Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 2022-2026
 • Tilmelding til nyheder om Power BI på uddannelsesområdet for ansatte på AU

2021

Nyhedsbrev december 2021:

 • Undervisnings- og eksamensperioderne 2023-2024 er nu fastlagt
 • Forsinkelsessamtaler E2021
 • Indhentning af valgfag og fag med skiftende emne for efteråret 2022
 • Status på IV-fag E22-F23
 • Timetælling E21 er afsluttet
   

Nyhedsbrev november 2021:

 • Studiediagrammer for nye tilvalgs- og kandidatstudieordninger til 2022 er nu online på studieguiden
 • Summer University 2022
 • Inspiration til uddannelsers arbejde med Læringsbarometer
 • Er du nysgerrig på Arts kandidaters værdiskabelse i Små og Mellemstore Virksomheder?
   

Nyhedsbrev oktober 2021

 • Beskikkelsesrunde til censorkorps er åben
 • Efterårets spørgeskemaundersøgelser til Uddannelseszoom og Læringsbarometer
 • Find inspiration til brugen af genstartsmidlerne
 • Learning Lab for Practice – Case Competition for DPU 2. og 3. november
 • Samtalesalon om Arts og iværksætteri
 • Hvordan kan Arts-kandidater og SMV’er skabe værdi for hinanden?
 • Dato for Arts Karriereuge og Arts CompanyDating 2022
 • Indmeldelse af Internationaliseringsvalgfag på IKK og IKS
   

Nyhedsbrev september 2021

 • #AUgenstart
 • Vaccination på campus Aarhus uden tidsbestilling
 • Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2021

   

Nyhedsbrev august 2021

 • Nemmere ansøgningsproces for studerende med handicap
 • Undervisningsmiljøvurdering
 • Internationalisering
 • Studiestartsoplæg
 • 25 karriererelevante arrangementer
 • Indmeldelse af Summer university udbud til 2022
     

Nyhedsbrev juni 2021

 • Trivsels- og aktivitetspuljen er åben for ansøgninger fra foreninger, studerende og ansatte
 • De sidste stillinger i regi af ‘Akademiker i Erhvervslivet’ er oppe og kan søges af alle Arts-dimittender 2021
 • Kandidatansøgninger- og optag
 • Karrierearrangementer for dimittender
   

Nyhedsbrev maj 2021

 • Opdateret profilfagsudbud fra efteråret 2021
 • Forsinkelsessamtaler F21
 • Så kan stillingerne gennem ‘Akademiker i Erhvervslivet’ søges af alle Arts-dimittender 2021
 • To-dages jobsøgningskursus for ARTS dimittender
   

Nyhedsbrev april 2021

 • Nye studieordninger er online på studieportalen og træder i kraft 1. september
 • Ændringer til efterårsfag kan ses i kursuskataloget pr. 1. april
 • Valgfag for efteråret 2021 kan nu ses i kursuskataloget
 • Årlig status og uddannelsesevalueringer 2021
 • Halvårlig uddannelsesdata for 2. halvår 2020 findes nu i Power BI
 • Netværk for studenterforeninger på Arts skal være med til at fremtidssikre studiemiljøet
 • Feedback på online Arts Karriereuge
 • Arts Karriere og Akademiker i Erhvervslivet sætter fokus på humaniora i den grønne omstilling
   

Nyhedsbrev marts 2021

 • Arts ansætter trivselskoordinator
 • IV-fag for efteråret 2021 og foråret 2022 kan nu ses i kursuskataloget
 • Projektorienterede forløb og specialer i Power BI for 2020
 • Resultater fra studiemiljøundersøgelse og dimittendundersøgelsen
 • Nyt bachelor.au.dk webunivers
 • Online Power BI workshops 2021 - Årlig status og uddannelsesevalueringer
 • Kommende arrangementer sætter fokus på de studerendes trivsel
   

Nyhedsbrev februar 2021

 • Sprogpolitik – påmindelse om gældende regler
 • Arbejdet med studievelkomst 2021 er i gang
 • Opdatering af studieportalen med nye medlemmer i studienævn og uddannelsesnævn
 • Bacheloroptag ift. gennemsnitlig adgangsgivende kvotient i Power BI
 • Frafaldstal på BA ift. adgangsgivende gennemsnit, kvote og prioritering i Power BI
 • Arts CompanyDating bliver del af Arts Karriereuge
 • Karrierearrangementer for studerende
    

Nyhedsbrev januar 2021

 • Tilstedeværelseskravet for undervisningen er fortsat ikke gældende i F21
 • Nyt skemavisningssystem fra foråret 2021 – Termtime afløser Timeplanner
 • Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 2021-2025 er opdateret
 • Ny webressource om studerendes trivsel til VIP under udarbejdelse
 • Brightspace afløser fra efterårssemesteret 2021 Blackboard
 • Kandidatdag Online havde flere besøgende end nogensinde
 • U-days foregår i 2021 online
 • Udvekslingsophold i 2021-22
 • Arbejdsmarkedsstatus – ny Power BI emnerapport er publiceret
 • Arts CompanyDating går online i uge 8 2021

2020

Nyhedsbrev december 2020

 • Retningslinjer for afholdelse af vintereksamen 2020/2021
 • Forsinkelsessamtaler E2020
 • Henvisninger til ofte stillede spørgsmål om sprogpolitik på studie- og underviserportal
 • Status på IV-fag E21-F22
 • Deadlines i forbindelse med indhentning af valgfag og fag med skiftende emner for efteråret 2021
    

Nyhedsbrev november 2020

 • Vintereksamen 2020/2021
 • Udgående udvekslingsophold i foråret 2021
 • Studiediagrammer for nye tilvalgs- og kandidatstudieordninger til 2021 er nu online på studieguiden
 • Regel om studieaktivitetskrav bortfalder fra sommeren 2021
 • Fag indmeldt til Summer University 2021
 • Timetælling E20 er afsluttet
 • Invitation til seminar 3 om koblingen mellem Arts uddannelser og omverdenen
 • Information om Studiemiljøundersøgelsen 2020
    

Nyhedsbrev oktober 2020

 • Valgfag for foråret 2021 kan nu ses i kursuskataloget
 • God afvikling af studievelkomsten 2020
 • Første runde af Akademiker i Erhvervslivet
 • Efterårets spørgeskemaundersøgelser til Uddannelseszoom og Læringsbarometer
 • Halvårlige uddannelsesdata, KOT-hovedtal og nyeste ledighedsdata i Power BI
 • Karrierearrangementer resten af 2020
 • Indmeldelse af Internationaliseringsvalgfag på IKK og IKS
    

Nyhedsbrev september 2020

 • Undervisnings- og eksamenssprog fastsættes inden studerendes tilmeldinger
 • Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2020
 • Ændret udbud af omprøver på BA-uddannelser fra E20
 • Opsøgende vejledningsindsats på ARTS
 • Studiepraktikken 2020 omlægges til et online arrangement
 • Se optagelsestal på Summer University 2020 i Power BI
 • Ny karrierekonsulent i Emdrup
 • Karrierearrangementer frem til uge 42
 • Informationsoplæg om udlandsophold
       

Nyhedsbrev august 2020

 • Selvplagiat
 • Studieordningsændringer pr. 1. september 2020
 • Se bachelorernes videre forløb på AU i Power BI
 • Har du lyst til at lave et Summer University kursus i 2021?
      

Nyhedsbrev juni 2020

 • Opfordring om at henvises de studerende til eksamensplanen, studieordningen, kursuskataloget mm
 • Opdaterede rammer for studievelkomsten 2020
 • Studenterstudievejlederne tilbyder nu træffetid på Zoom
 • Forsinkelsessamtaler F2020
 • Indsamling af oplysninger om de studerendes erhvervssamarbejde
 • Indhentning af valgfag og fag med skiftende emner for foråret 2021
    

Nyhedsbrev maj 2020

 • Nødstudieordninger for sommer 2020 er nu synlige i kursuskataloget
 • Information om omlagte eksamener til Studieportalen og Underviserportalen
 • Individuel karrierevejledning er åben igen
 • Nyt om projektet Akademiker i Erhvervslivet
     

Nyhedsbrev april 2020

 • Særlig info om coronasituationen for undervisere
 • Nye studieordninger er online på studieportalen og træder i kraft 1. september
 • Ændringer til efterårsfag kan ses i kursuskataloget pr. 1. april
 • Valgfag for efteråret 2020 kan nu ses i kursuskataloget
 • Bachelorprojekter vintereksamen 2020/2021 afleveres senest 6. januar
 • Startskuddet er lydt til et nyt kvalitetsår
 • Aflyst karrierevejledning men i stedet online feedback på CV og ansøgning
      

Nyhedsbrev marts 2020

 • Tilvalgs-studieordninger er online på studieportalen
 • Tilvalgsdagen 2020
 • Nyt om masteruddannelser ved DPU
 • Power BI workshops 2020 - Årlig status og uddannelsesevalueringer
    

Nyhedsbrev februar 2020

 • Ændret udbud af omprøver på BA-uddannelser fra E20
 • Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts
 • Arts Uddannelsesdag
 • CompanyDating på Arts d. 25. februar 2020
 • Arrangementer for studerende på Arts
    

Nyhedsbrev januar 2020

 • Optaget til tilvalg 2020
 • Lukning af tilvalg, der ikke længere udbydes
 • Pjece om erhvervsspecialer udsendt til specialevejledere
 • Udvekslingsophold i 2020/21

2019

Nyhedsbrev december 2019

 • Uddannelsesdagen 2020
 • Indhentning af beskrivelser til valgfag og fag med skiftende emner for efteråret 2020 IKS, IKK og TEO
 • Indhentning af beskrivelser til valgfag for efteråret 2020 DPU
    

Nyhedsbrev november 2019

 • ForsinkelsessamtalerNye tilvalg på Arts online på bachelor.au.dk/tilvalg
 • Timetælling E19 er afsluttet
 • Nye studieordninger til 2020 behandles i Uddannelsesnævn og Studienævn
 • Kickstart af specialer på Arts
 • Studylife balance workshops tilbydes til alle studerende på Arts i november
    

Nyhedsbrev oktober 2019

 • Flere AU-studerende søger specialpædagogisk støtte
 • Arts udbud på Summer University 2020
 • Valgfag for foråret 2020 kan ses i kursuskataloget pr. 1. oktober
 • Invitation til seminar #2 om koblingen mellem Arts uddannelser og omverdenen
 • Indmeldelse af Internationaliseringsvalgfag på IKK og IKS
 • Åbent for ansøgninger til EVU udbud i foråret 2020
   

Nyhedsbrev september 2019

 • Semesterkoordineringsmøder på Arts
 • Velbesøgt webinar sætter nye studerende i gang på DPU
 • Informationsmøder om udlandsophold
 • Arts Intro Days for indkommende udvekslingsstuderende
 • Ressource om udarbejdelse af studieordninger er nu online
 • Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2019

Nyhedsbrev august 2019

 • Bachelorstudiestart 2019
 • Kandidatstudiestart 2019
 • Studieordninger
 • Summer University 2020
   

Nyhedsbrev juni 2019

 • Timeplaner får en følgesvend
 • Notat vedrørende det juridiske grundlag for bedømmelse af portfolioprøver – nu på engelsk
 • Indhentning af beskrivelser til valgfag og fag med skiftende emner for foråret 2020 IKS, IKK og TEO
   

Nyhedsbrev maj 2019

 • Studiestart 2019: Tutortopmøde på Arts
 • Studerende bidrager frivilligt til udvikling af studie- og karrierevejledningstilbud på Arts
 • Brexits betydning for udvekslingsstuderende i efteråret 2019
 • Antal ITTU-studerende 2019
 • Optag til efter- og videreuddannelsesudbud på Arts
 • Aktindsigtsanmodning fra Omnibus
       

Nyhedsbrev april 2019

 • Brexit for nuværende udvekslingsstuderende i Storbritannien
 • Notat vedrørende det juridiske grundlag for bedømmelse af portfolioprøver
 • Startskuddet er lydt til et nyt kvalitetsår
 • Nye studieordninger er online på studieportalen pr. 1. april og træder i kraft 1. september
 • Ændringer til efterårsfag kan ses i kursuskataloget pr. 1. april
 • Studievejledningen (VEST) afholder arrangementer med fokus på trivsel i april
 • Kick-off møde for udvikling af nye tilvalg d. 24. april kl. 10.30-12.30
 • Invitation til seminar om koblingen mellem Arts uddannelser og omverdenen
   

Nyhedsbrev marts 2019

 • Aktindsigt i eksamensnoter
 • Hjælp til at overholde GDPR for studerende, der anvender persondata i eksamensopgaver
 • Gruppeprøver og rammerne herfor i studieordninger
 • Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts
 • Der åbnes op for ansøgninger til Efter- og videreuddannelsesudbud ved ARTS E19
 • Arts Karriere har indgået partnerskaber med fagforeninger og A-kasser
 • Årgangsmøder for studerende i marts
 • Workshop for cheftutorer
 • Invitation til CompanyDating
 • Valgfagsarrangementer på DPU
    

Februar 2019

Intet nyhedsbrev
 

Nyhedsbrev januar 2019

 • Justeret fælles aftale (kontrakt) for projektorienteret forløb
 • Informationsmøder om projektorienteret forløb
 • CompanyDATING på Arts
 • Kortlægning af entreprenørskabsundervisning
 • Erhvervsspecialer i 2018
 • Indhentning af valgfag til E19
 • Tilvalg
 • Rammeudvidere    

2018

Nyhedsbrev december 2018

 • Til specialevejledere: Tilbud til internationale studerende om Workshop: ”Your master’s thesis writing proces” 15. januar
 • Ny vejledningsplan for specialets 2. og 3. prøveforsøg
 • Skriftlige tilsynsprøver: De studerendes eget ansvar at medbringe computer
 • Procesplan undervejs for implementering af international dimensionering
 • Dimittender, der mangler rammeudvidelse
 • Tilvalg: Deadline for indsendelse af skitseforslag 10. januar samt procesplan for udarbejdelse af studieordningen frem mod 2020
 • Indhentning af valgfag og undervisningsoplysninger for E19: Deadline 1. marts