Indlæg

Året der gik: AU i transformationens tegn

I årets løb har jeg besøgt rigtig mange af jer på tværs af administrative enheder, afdelinger og organisatoriske lag. Når jeg sidder her ved udgangen af 2019, er det mødet med jer, der igen og igen får mig til at glædes over at være en del af et professionelt arbejdsfællesskab, hvor der er vilje, motivation og engagement til hele tiden at gøre det, der er bedst for universitetet.

Jeg kan konstatere, at AU – i kraft af jeres indsats – har løftet sig i den rigtige retning på mange væsentlige områder i 2019 og for alvor kickstartet den transformation, der skal sikre de bedste rammer for forskning og uddannelse – også i fremtiden.

På mine besøg rundt i administrationen har jeg især lagt mærke, at flere og flere afdelinger og teams arbejder målrettet med procesoptimering og driftsledelse. På det punkt sætter I handling bag ordene – og det skaber forandringen. Jeg ser flere medarbejdere arbejde systematisk med procesoptimering i deres opgaveløsning og derigennem skabe et mere effektivt, men også mere engagerende arbejdsliv. Jeg ser også, at vores fælles fokus på ledelsesudvikling har styrket flere og flere ledere i at blive bedre til at bedrive driftsledelse – der er efterhånden mange eksempler på, at man både på ledelses- og teamniveau har indført en driftstavle som en fast del af ledelsesopgaven.

Jeg har desuden stor respekt for, at rigtig mange af jer – både medarbejdere og ledere – griber potentialet i digitale forandringer. Det er udfordrende. Det er krævende. Men det er også vejen frem. I 2019 har I været med til at sætte gang i en stor digital transformation på hele uddannelsesområdet, implementeret et nyt eRekrutteringssystem, arbejdet med powerBI til at styrke vores ledelsesinformation, optimeret hele vores it-infrastruktur, for blot at nævne nogle eksempler. I skal vide, at det bliver set, og det kan mærkes. Jeg håber, I vil gå ind i 2020 med samme mod til fortsat at løfte AU ved hjælp af nye digitale teknologier.

Endelig er det min oplevelse, at der er et stort lokalt engagement om i fællesskab at forbedre administrationen som arbejdsplads. At trives er en forudsætning for at skabe gode resultater, og trivsel er et resultat af mange ting. Jeg har blandt andet hæftet mig ved, at kompetenceudvikling ser ud til at spille en væsentlig rolle. I en tid, hvor AU er i transformationens tegn, er paletten af muligheder for kompetenceudvikling noget, vi skal holde skarpt fokus på og understøtte – både gennem formelle kurser, ved at påtage sig nye opgaver, deltage i interne seminarer, kurser, e-learning eller andre former for læring. Jeg vil gerne love, at det spiller en central rolle i 2020.

Nu vil mange af jer måske ønske, at der kommer flere penge til administrationen i det nye år. Men selvom finansloven for 2020 har gode takter, fastholder universitetsledelsen kravene om effektivisering for administrationen. Det gør vi ikke, fordi vi ikke anerkender værdien af god administration. Tværtimod. Vi gør det for at sikre et fortsat råderum til at investere i administrationens udvikling til gavn for både studerende og forskere. Jeg føler mig overbevist om, at vi sammen kan lykkes med det.

Lad mig slutte 2019 med en stor tak for jeres professionelle engagement og flotte indsats – i alle led af den centrale administration og i de administrative enheder. Jeg glæder mig til at tage hul på 2020 med ny energi efter en velfortjent og forhåbentlig god juleferie.

Rigtig glædelig jul og godt nytår.

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.