Indlæg

Tid til tiltrængt ferie efter et udfordrende semester

Sommerferien banker på – den er tiltrængt og velfortjent. Når vi vender tilbage til august, er det til et fuldt åbent universitet, hvor vi kan lægge nedlukningen og et semester med mange tunge dagsordener bag os. Bloggen lægger jeg også bag mig, men fortsætter dialogen på andre kanaler.

Lad mig sige det, som det er: Det forgangne semester har været ekstraordinært udfordrende.

Corona-situationen har udfordret os gang på gang siden marts 2020. Uvished, begrænsede muligheder for at mødes på universitetet og mange pludselige omvæltninger har været hverdag. Siden midten af juni har vi åbnet yderligere for fremmøde, og fra 1. august vil vi igen være fuldt genåbnet.

Det betyder, at campus igen som udgangspunkt er den primære arbejdsplads for vores opgaver, samarbejde og kollegiale fællesskab – og så skal vi, som jeg har nævnt i mange sammenhænge, tage de gode erfaringer fra vores arbejde under corona med os videre.

Foruden corona har blandt andet besparelser på Technical Sciences, AU’s håndtering af aktindsigter og senest den politiske aftale om udflytning af uddannelser sat sit præg på vores interne og eksterne dagsordener – og på vores arbejde i administrationen.

Forårets ekstraordinære pres minder os om den komplekse virkelighed, vi arbejder i som administration på AU. Og det minder os om det ansvar, vi skal løfte som offentlig og politisk styret organisation med tusindvis af medarbejdere, studerende og interessenter.

Her viser I igen og igen, at I er parate til at håndtere omvæltninger og bidrage med administrativ støtte af højeste kvalitet – også når der er modgang og store krav til at imødekomme forandringer. I hjælper til, at universitetet kan styres sikkert igennem de udfordringer, der uundgåeligt opstår. Det kan I være stolte af. Og det skal vi blive ved med at kunne sammen!

Vi skal have et fælles fremtidsbillede for administrationen

Netop vores stærke arbejdsmetoder og processer – og ikke mindst vores kollegiale fællesskab – er noget af det, der udgør grundlaget for, at vi i administrationen kan håndtere komplekse opgaver professionelt og effektivt – et behov, der ikke bliver mindre i fremtiden. Vi skal fortsat udvikle os, og et fælles fremtidsbillede i administrationen skal sætte retning for, hvor vi skal have vores fokus for at sikre, at vi bedst muligt kan imødekomme og løse de udfordringer og opgaver, vi mødes af eksternt og internt.

I administrationen skal vi understøtte og bidrage til Strategi 2025. Vi står på et solidt grundlag, hvor der de seneste år er sket et kompetenceløft, processer er optimeret, og der er skabt fælles løsninger. Det er områder, som vi fortsat skal udvikle på. Og nu er vi klar til at tage næste skridt.

Vi skal i de kommende år blive bedre til at arbejde sammenhængende på tværs af universitetets administrative områder og i samspil med fagmiljøerne udvikle vores rolle som serviceorienterede, strategiske og proaktive sparringspartnere, som bringer VIP og TAP tættere på hinanden. Og så skal vi have skarpt fokus på, at vi lykkes med den digitale transformation, så vi frigiver ressourcer, som kan bruges på universitetets kerneopgaver.

Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen (LEA) har foreløbig i overskrifter vurderet, hvad de anser som de vigtigste fokusområder for administrationen. Inden sommerferien går LEA’s medlemmer i dialog med funktionschefer og institutsekretariatsledere om fremtidsbilledet, og efter sommerferien vil øvrige ledere og medarbejdere blive inddraget. Målet er, at det skal være en dynamisk proces, hvor vi udvikler fremtidsbilledet i dialog med hinanden, og hvor vi løbende sætter konkrete aktiviteter i gang.

Bloggen afløses af andre kanaler efter sommerferien

For dialogen er vigtigt. Jeg har nu gennem mere end 5 år – faktisk al den tid jeg har været på AU – brugt bloggen som en kanal til at komme med mine betragtninger om større strategiske beslutninger og indsatser, der har betydning for administrationen.

Det er også her, jeg har opfordret til at komme med input. Men det er kort og godt tid til forandring. Jeg har endnu ikke lagt mig endeligt fast på formatet, men jeg kan med sikkerhed sige, at jeg fortsætter dialogen med jer på anden vis.

Tak til jer, der har læst med på bloggen – vi ses efter sommerferien på andre kanaler og glædeligvis også på campus. Indtil da ønsker jeg alle en god sommer.  

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.