Indlæg

Vi må ikke glemme MUS, selvom det er corona-tider!

Selvom mange af os igen arbejder hjemmefra på grund af COVID-19-situationen, så er det vigtigt at få afholdt den årlige medarbejderudviklingssamtale – bedst kendt som MUS. Samtalen er helt central for at sikre vores fortsatte udvikling som medarbejdere – og dermed også organisationens.

Vi kigger givetvis ind i et uforudsigeligt efterår, hvor COVID-19-epidemien fortsat kan kræve, at vi arbejder hjemmefra i langt højere grad, end vi nogensinde havde forventet, da vi trådte ind i 2020. Det er den virkelighed, vi må arbejde med resten af året – og sikkert også i 2021.

Det ligger mig meget på sinde, at udviklingen i administrationen ikke må gå i stå, selvom vi er udfordrede af omstændighederne. I den forbindelse spiller MUS-samtalerne en central rolle, hvor medarbejdere i dialog med deres leder kan finde frem til, hvordan man bedst udvikler sig på et professionelt plan. Det handler både om at udvikle personlige og faglige kompetencer og om at have en god forventningsafstemning med sin leder om opgaver og trivsel. Alt sammen en vigtig forudsætning for, at vi hver især – hvor end vi arbejder i organisationen – kan bidrage positivt til universitetets virke og til AU som arbejdsplads.

Vores APV fra 2019 viste desværre, at ikke alle medarbejdere har den MUS, de skal have. Den viste også, at medarbejdere og ledere sandsynligvis kan få endnu mere ud af samtalerne. Jeg sagde det sidste år. Og jeg vil gerne sige det igen. Det billede skal vi meget gerne have ændret.

MUS-samtaler er at fælles ansvar, og jeg vil derfor kraftigt opfordre både ledere og medarbejdere til at prioritere tid til både forberedelse og afholdelse af samtalerne. Det forbedrer ganske enkelt chancerne for, at både medarbejderne og organisationen udvikler sig, selvom corona-virussen har sat nye rammer for vores hverdag.  

Som forberedelse til MUS-samtalerne kan I med fordel i afdelingerne og enhederne også overveje at afholde såkaldte gruppeudviklingssamtaler (GRUS). Det kan også foregå virtuelt, og her kan I som gruppe få skabt en fælles forståelse for jeres mål, opgavekrav og ansvarsområder.

Jeg hører flere og flere gode erfaringer med, at den slags gruppedrøftelser giver en bedre retning på MUS-samtalerne og et bedre blik for, hvordan man bedst udvikler sig i en retning, der skaber værdi – både for en selv og den enhed, man er en del af. HR står klar til at hjælpe, hvis man skal have hjælpe til at komme i gang.

Læs mere:

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.