Indlæg

Genåbning kan vække både begejstring og bekymring

Lige nu venter vi på, at regeringen melder ud, om der kommer yderligere lempelser for statsansatte, så flere af os i administrationen forhåbentlig snart får mulighed for at møde fysisk ind på universitetet. Mange glæder sig til at komme tilbage på kontoret. For andre kan det vække bekymring. Det er vigtigt, at vi i den kommende tid rummer begge dele.

I den nuværende politiske rammeaftale står der, at sundhedsmyndighederne som del af genåbningen d. 6. maj skal overveje, om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde kan lempes. Det venter vi spændt på.

Jeg taler nok ikke kun for mig selv, når jeg siger, at jeg glæder mig enormt meget til at komme på campus igen. Jeg ser frem til at mødes med kollegaerne til faglige møder og sociale snakke, til at komme ud af hjemmekontoret – og til at nyde vores forårssmukke campus.

Men tanken om at vende tilbage kan også afstedkomme bekymring hos nogen. Vi lever stadig i en global pandemi, så nogle vil naturligt overveje, hvad risikoen er for smitte – og hvordan man forholder sig, hvis man er i en risikogruppe?

Nogle vil måske også være bekymrede for, hvad der ligger på den anden siden af genåbningen, nu hvor vi har vænnet os til at arbejde på distancen. Jeg hører mange sige, at de har sat pris på den øgede fleksibilitet og det positive bidrag til work-life-balancen, som hjemmearbejdet bidrager til.

Det bliver en vigtig del af genåbningen, at vi som ledere og medarbejdere giver plads til, at vi hver især møder ind med forskellige udgangspunkter. Nogle vil være meget begejstrede over at komme tilbage på campus, nogle vil være bekymrede – og mange vil være et sted imellem de to poler.

Det er en opgave, vi som ledelse tager meget alvorligt. I maj afholder jeg et gå-hjem-møde for alle ledere i Enhedsadministrationen, hvor vi vil fokusere på, hvordan vi bedst muligt håndterer den forestående tilbagevenden til campus.

Det er desuden noget, vi løbende vil vende i Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen (LEA). Her drøfter vi også, hvordan erfaringer fra corona-nedlukningerne – herunder hjemmearbejde – skal være med til at lægge sporene til vores fælles fremtidige arbejdsplads i Enhedsadministrationen.

Vi har lært at bygge, mens vi sejler

Vi har efterhånden vænnet os til, at det er via pressemøder og nyheder, vi modtager de afgørende beskeder om enten genåbning eller nedlukning. Uforudsigelighed har været et vilkår for os alle, når vi gang på gang har skullet omstille, omlægge og ændre på rekordtid. Og det på baggrund af retningslinjer, som ikke altid har været lige nemme at operere ud fra.

Man kan vist med rette sige, at vi alle er blevet verdensmestre i at bygge både, mens vi sejler over ukendte vande.

Jeg vil gerne sige en stor tak for den indsats, I har lagt gennem det seneste års genåbninger og nedlukninger. Nogle har været direkte involveret i omlægningerne, andre har skullet drive deres projekter videre, men på nogle helt nye vilkår.

Vi har fx skulle omlægge undervisning og eksaminer til onlineformater, sikre de fysiske rammer, omlægge arbejdsopgaver og møder, nytænke events og meget mere. Senest er det på rekordtid lykkes at etablere supplerende testcentre 10 forskellige steder på campus med superviserede selvtest. En bedrift, der kun lykkes, fordi vi rykker sammen og sætter alle kræfter ind.

På tværs af alle indsatser er jeg imponeret over den professionalisme, fleksibilitet og tålmodighed, I har løst de mange uforudsete opgaver og ændringer med. Og lige så stor respekt har jeg for alle jer, der har holdt gejsten oppe for jeres daglige arbejdsopgaver og projekter på distancen.   

Også I den kommende tid kommer vi til at trække veksler på jeres tålmodighed. Forude venter endnu et sejt træk med genåbning af universitetet.

Jeg krydser fingre for – og tror på – at vi kan ses på campus igen inden længe, og jeg forsikrer jer om, at vores tilbagevenden vil ske med stor respekt for de forskelligheder, vi har som medarbejdere og som mennesker. Der skal være plads til både den begejstring og bekymring, som vi hver især kan have.

Så snart regeringen melder ud om næste skridt for genåbningen af offentlige arbejdspladser, vil I hurtigst muligt få besked om, hvordan I som medarbejdere skal forholde jer til dem.

Som altid så hører jeg gerne fra jer, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til bloggen. Send jeres input til director@au.dk.  Husk også, at hvis I har spørgsmål angående corona, så er AU’s corona hjemmeside et godt sted at starte. Får I ikke svar her, så spørg nærmeste leder.

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.