Indlæg

Administrationen har hovedrollen i nye klimaindsatser

AU fik i foråret en ambitiøs klimastrategi, og nu går arbejdet i gang med at føre den ud i livet. Allerede her i efteråret rulles de første grønne projekter ud, og flere tekniske og administrative medarbejdere kommer til at spille en helt central rolle i at få strategien godt fra start.

Jeg håber, at I alle har haft en god sommerferie – og er kommet godt i gang med arbejdet igen, selvom COVID-19 endnu en gang påvirker vores liv på og uden for arbejdet. Vi i ledelsen følger virus-situationen nøje, og som medarbejder kan du fortsat holde dig orienteret via AU’s corona-side.

Selvom COVID-19 stadig i høj grad er iblandt os – og sikkert vil være det i lang tid endnu – så tager vi i efteråret for alvor hul på et enormt vigtigt projekt for universitetet: Implementeringen af vores ambitiøse klimastrategi, som bestyrelsen godkendte tidligere på året.

I foråret tog vi nogle vigtige første skridt på vejen mod et grønnere universitet. Vi er i bl.a. overgået til vindmøllestrøm, vi har lavet flere forsøg med ’smarte bygninger’, som optimerer energiforbruget. Og endelig så er bæredygtighed blevet et væsentligt kriterium i vores igangværende kantineudbud. Her i efteråret er en lang række tiltag på tegnebrættet.

Nye tiltag skydes i gang

Konkret sætter vi fra nu og frem til årets udgang skub i en række centralt forankrede aktiviteter, som er blevet vedtaget for nylig med afsæt i handleplanerne for AU’s klimastrategi. Her kommer en del af de tekniske og administrative medarbejdere til at spille en hovedrolle i at få arbejdet udført.

På indkøbsområdet skal der laves et koncept for, hvordan man tager hensyn til klimaet, når opgaver skal i udbud. Og så skal vi på affaldsområdet have udviklet et bedre system til sortering, så vi også der kan bidrage til den grønne omstilling.

På campus vil vi indføre en fast temperatur i AU’s bygninger på 21 grader i de måneder, hvor der er brug for opvarmning. Det vil bidrage positivt til det klimaaftryk, vores varmeforbrug pt. sætter. Vi skal også afdække mulighederne for natlukning af energitunge laboratorier, ligesom en undersøgelse af mulighederne for en energiforskerpark i Foulum er på tegnebrættet.

Og endelig inden for transportområdet udvikler vi fx en grøn guide til klimavenlige transportvalg. Flytransport er, som bekendt, en af de store syndere i vores CO2-forbrug.

Der er med andre ord masser af konkrete aktiviteter planlagt i efteråret. Fællesnævneren for de fleste er, at det er os i administrationen, der bliver ansvarlige for at formulere og konkretisere dem – og sætte dem i værk, så vi får taget nogle synlige skridt i retning af at indfri vores klimaambitioner.

Jeg ser meget frem til processen – og er glad for, at vi kan bidrage til dette vigtige arbejde.

På fakultetsniveau vil efteråret blive brugt på at supplere med lokale handleplaner på klimaområdet, som skal realiseres i 2021. Jeg ser også frem til at følge dette enormt vigtige arbejde med at få klimastrategien ud og arbejde i fagmiljøerne.

Vi skal tale om dilemmaerne

Jeg er meget opmærksom på, at vi i arbejdet med klimastrategien ikke må være blinde over for de dilemmaer, der ligger implicit i aktiviteterne.

Hvordan kan vi fx få reducering af flyrejser til at gå hånd i hånd med øget internationalisering, som er en anden vigtig ambition for universitetet? Og vil natlukning af laboratorier være en indskrænkning af forskernes muligheder for at arbejde på alle tider af døgnet? Og hvordan vil en fast temperatur på 21 grader på campus blive mødt? Vi ved, at den slags tiltag ikke altid er populære, men hvad nu hvis gevinsten er en markant CO2-reduktion?

For at imødekomme disse dilemmaer skal vi løbende lære af det arbejde og de erfaringer, vi gør os med klimatiltagene. Jeg vil derfor gerne opfordre til at tage disse snakke lokalt – og til at dele eventuelle erfaringer og ideer med resten af universitetet fx via #AUSustainability-netværket, der er åbent for alle medarbejdere. I er også altid velkomne til at sende input direkte til mig på denne mail-adresse.

Jeg ser frem til et efterår, der forhåbentlig ikke kun vil stå i coronavirussens, men også i klimaets tegn på Aarhus Universitet.

Mere om AU's klimaarbejde:

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.