Indlæg

De bedste løsninger inddrager fagmiljøerne

Mere inddragelse af forskere, undervisere og studerende i de administrative projekter kan styrke samarbejdet om universitetets kerneopgaver.

Jeg er netop nu i gang med en besøgsrunde i administrationen, hvor medarbejderne de enkelte steder præsenterer fem projekter, der er lykkedes særligt godt. Selvom jeg endnu ikke er hele raden rundt, tegner der sig et tydeligt mønster af, at vores mest succesfulde projekter er dem, vi løser i tæt samarbejde med fagmiljøerne. Det kommer nok ikke bag på nogen, men det er vigtigt, at vi holder fast i det.

Og min oplevelse er, at vi er nået rigtig langt i arbejdet med at skabe relationer til fagmiljøerne, og at vi har mange gode erfaringer at arbejde videre med. Det er i høj grad jeres fortjeneste. Men jeg hører også, at vi indimellem ikke helt rammer plet.

Jeg tror, det er udtryk for, at vi over hele linjen i administrationen stadig kan blive bedre til at samarbejde med fagmiljøerne. Det er ikke nok, at administrationen leverer løsninger af høj kvalitet. Vi er også nødt til løbende at sikre os, at vores løsning reelt indfrier fagmiljøernes behov.

Når vi tilrettelægger vores processer, skal vi derfor sørge for allerede fra begyndelsen at åbne dem op for fakulteterne. Vi har en tendens til først at inddrage fagmiljøerne, når opgaven er blevet defineret, og vi har lagt en plan. Jeg mener, vores samarbejde bør begynde endnu tidligere, så vi får en fælles forståelse af, hvad det er for et problem, vi sammen skal løse. Det samarbejde skal vi så føre videre gennem processen, så vi løbende sikrer os, at vi er på rette og samme kurs.

Nogle af de projekter, som medarbejderne har præsenteret på mine besøg, har involveret forskere og studerende ved at invitere dem til workshops eller bede dem deltage i arbejdsgrupper. Andre har inviteret sig selv på besøg hos institutterne. Og atter andre har fanget de studerende i universitetets kantiner til nogle korte spørgsmål. Brugerinddragelse behøver hverken være besværligt eller langsommeligt. Men den er helt uundværlig i vores arbejde.

Eksemplerne viser nødvendigheden og værdien af, at vi arbejder sammen om opgaverne på tværs af administration og fagmiljøer. At vi opsøger og inddrager hinanden i et ligeværdigt samarbejde om universitetets kerneopgaver. Det skal vi have mere af i fremtiden.

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.