Indlæg

God sommer!

Efter et halvt år med fokus på procesoptimering, digitalisering og budgetplaner går mange af os snart på ferie. Tak for jeres engagement, og rigtig god sommer!

Siden jeg startede på Aarhus Universitet for et halvt år siden har jeg besøgt mange steder og medarbejdere på universitetet. Min oplevelse af universitetet er, at vi har rigtig meget at være stolte af. Det er måske ikke udpræget jysk at sige den slags højt, men ikke desto mindre er der god grund til at gøre det. For uanset hvor på universitetet jeg har sat mine fødder, har jeg mødt medarbejdere med en glødende entusiasme og et stort fagligt drive – og det gælder både i fagmiljøerne og i administrationen. Det er det brændstof, der gør, at universitetet kan levere høj kvalitet i forskning og uddannelse. De samlede bestræbelser blandt forskere, studerende og administrative medarbejdere sikrer, at ny viden og dygtige kandidater kommer ud at virke i samfundet. Det, synes jeg, er værd at glæde sig over.

Jeg er også glad for den opbakning, jeg har mødt, når jeg har fortalt om administrationens strategiske pejlemærker inden for digitalisering, procesoptimering og kompetenceudvikling. Mange afdelinger har gennem en længere periode arbejdet indgående med at effektivisere arbejdsgangene, og på mine besøg kan jeg se, at I har opnået gode resultater. De erfaringer skal vi have ud at virke i andre afdelinger. Samtidig har procesoptimering ikke nogen udløbsdato; vi er nået langt mange steder, men vi skal blive ved med at kigge kritisk på, om vi kan gøre det bedre. Universitetet og vores omverden forandrer sig, og det må vores arbejdsgange nødvendigvis også.

For nogle måneder siden satte vi en række pilotprojekter i gang med det formål at skabe smartere arbejdsgange, og både ledere og medarbejdere har kastet sig ind i projekterne med ildhu og engagement.  De foreløbige erfaringer er ganske lovende – fx i økonomiafdelingen på Health, hvor ledere og medarbejdere gennem 12 uger har arbejdet på at systematisere og omstrukturere deres arbejdsgange. Det har bevirket, at arbejdsbelastningen er blevet mere fleksibel, lederne har fået et bedre overblik, og medarbejderne oplever mere fællesskab og videndeling i deres daglige opgaveløsning – se medarbejderne fortælle om projektet i en video. Erfaringerne fra dette og andre pilotprojekter vil vi begynde at brede ud andre steder i organisationen efter sommeren.

Når jeg taler med jer ved forskellige lejligheder fornemmer jeg, at I går fremtiden i møde med en vis usikkerhed. Og jeg forstår godt de medarbejdere, der følger snakken om budgetplaner og effektivisering med en vis uro i maven. Men jeg vil gerne sige, at det er min klare opfattelse, at Aarhus Universitet er godt rustet til fremtiden, og det gælder også for administrationen. Vi har en solid organisation befolket med dygtige og engagerede medarbejdere, og de knaster, vi kan se på både kort og lang sigt, er vi godt i gang med at håndtere. Derfor er jeg også fortrøstningsfuld ved, at vi i fællesskab kan finde fornuftige løsninger på de udfordringer, vi står over for i administrationen.

Jeg glæder mig til at arbejde videre med udviklingen af i administrationen sammen med jer, når I vender tilbage efter en velfortjent sommerferie. Rigtig god sommer!

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.