Hvad kommer Campus 2.0 til at betyde for os i administrationen?

Universitetsledelsen fremlagde Campus 2.0-masterplanen på et stormøde tidligere på måneden. Jeg vil derfor gerne dele mine overordnede tanker om administrationens placering på Campus 2.0 og lidt om, hvordan vi i administrationen kommer til at understøtte implementeringen af masterplanen. Endeligt vil jeg gerne opfordre jer til at sende jeres forslag og gode ideer til at skabe fremtidens universitet.

28.05.2018 | Arnold Boon

På nuværende tidspunkt foreligger der ingen konkrete planer for, hvad Campus 2.0 konkret betyder for administrationen. Min ambition er, at vi i den kommende tid – i takt med, at der kommer styr på detaljerne af masterplanen – også får skitseret en campus 2.0-masterplan for administrationen.

Jeg forudser, at administrationens masterplan i høj grad bliver styret af de to overordnede linjer: Jeg ser gerne, at administrationens enheder rykker tættere på hinanden, får bedre plads og får en mere permanent placering. Og så vil jeg gerne overveje, om dele af administrationen bør være tættere på fagmiljøerne.

Mere samling på enhederne i fællesadministrationen i Aarhus vil gøre det nemmere med samarbejde på tværs af enhederne. For eksempel omkring implementering af nye forretningsgange eller IT-systemer. Man kan påstå, at vi allerede er inden for gå-afstand af hinanden, men jeg mener, at vi kan skabe et endnu bedre samarbejde på tværs af administrationen, hvis enhederne ligger tættere på hinanden.

Jeg er opmærksom på, at I i nogle områder af administrationen sidder tæt – og at det kan have en negativ effekt på arbejdsmiljøet. Det skal vi have gjort noget ved – og det bliver ligeledes et opmærksomhedspunkt i administrationens Campus 2.0-udvikling. Eventuelle flytninger skal også ske under devisen om langsigtede løsninger. Vi vil bestræbe os på at undgå midlertidige placeringer.

Campus 2.0 er en god mulighed for at vurdere, om relevante dele af administrationen bør være tættere på fagmiljøerne. Administrationscentrene er allerede forholdsvis tæt på de faglige miljøer, men dele af Fællesadministrationen, såsom forskerstøtte og tech-trans, kunne have gavn af mere direkte kontakt. Det kunne fx være i forhold til det vigtige arbejde med at skabe en hub, som skal fremme innovation og entreprenørskab blandt studerende, ph.d.-studerende, postdocs og medarbejdere.

Vi i administrationen har også en vigtig opgave i forhold til at bidrage til implementeringen af AU’s masterplan. Det involverer bl.a. medarbejderne i Økonomi og Bygninger, som bidrager til planlægningen og de økonomiske vurderinger i masterplanen. Arbejdet involverer i høj grad også fakulteternes driftsafdelinger, som har en vigtig rolle i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekterne og de konkrete flytninger.

Det bliver en rigtig spændende opgave at løfte i de kommende år, hvor vi skal være med til at gøre AU endnu mere attraktivt for studerende og forskere. Jeg håber meget, at I vil gå ind i den med den professionalisme og effektivitet, jeg synes, kendetegner administrationen på Aarhus Universitet.

Inddragelse af medarbejdere bliver en central del af arbejdet med Campus 2.0. Allerede nu vil jeg meget gerne have jeres gode råd til, hvordan I som medarbejdere i administrationen bedst kan give os gode ideer til at skabe fremtidens universitet. Skriv gerne i kommentarfeltet, hvis du har konkrete forslag.

Fællesadministration
comments powered by Disqus

Skriv en kommentar

Deltag med dine synspunkter og erfaringer. Spillereglerne på bloggen er enkle:

  • Kommentarer må ikke være anonyme
  • Indholdet skal være i overensstemmelse med lovgivningen
  • Reklame og spam vil blive fjernet

Problemer med at kommentere?

Vi oplever pt. problemer med kommentarmodulet her på bloggen. Hvis du oplever, at din kommentar forsvinder, behøver du ikke poste samme kommentar igen. I stedet kan du kontakte Anders Hylander på ahylander@au.dk.

1429077 / i40