Indlæg

Stor ros til corona-håndteringen i enhedsadministrationen

Det er nu en uge siden det store ”turning point” i corona-krisen. Det var statsministerens pressemøde onsdag d. 11. marts, hvor hun lukkede store dele af landet – herunder uddannelsesinstitutionerne – ned og sendte ikke-kritiske offentlige ansatte hjem i foreløbigt 14 dage.

Jeg er meget imponeret over den omstillingsparathed og robusthed, I som medarbejdere har mødt denne meget særlige situation med. Det vil jeg gerne sige en stor og hjertelig tak for til alle medarbejdere i administrationscentrene og vicedirektørområderne.

Det har været fantastisk at opleve, hvordan I fx på uddannelses- og IT-området har kæmpet en brav kamp for hurtigst muligt at få alternativ undervisning etableret, så de studerende og underviserne bedst muligt kan fortsætte deres forløb.

På HR-området, har I også løbet stærkt og besvaret spørgsmål, I aldrig har skullet besvare før fra fx udenlandske forskere. I forhold til vores bygninger, som jo nu er lukket ned, sørger administrative medarbejdere stadig for at sikre at alt er som det skal være. Det sker fx gennem runderinger på universitetet.

Inden for det økonomiske område fortsætter vi også arbejdet med den almindelige økonomiopfølgning – dog i en tilpasset form. Og endelig inden for forskning og eksterne relationer arbejdes der fortsat med kontrakter og forskningsansøgninger. Her er det nu blevet relevant at finde en løsning på at lave digitale underskrifter.

Det gør mig stolt, at vi på yderst professionel vis har kunnet fortsætte vores understøttelse af de faglige miljøer – selv under disse svære omstændigheder. Tusind tak til alle administrative medarbejdere for den store indsats, I har gjort i den forbindelse.

Skal jeg kort kigge frem ad, så skal vi jo som bekendt ind til videre arbejde hjemme ind til den 27. marts. Jeg deler dog rektors opfattelse af, at den dato godt kan blive udskudt – og at vi muligvis først ses ansigt til ansigt igen efter påske.

Indtil myndighederne mener, at det er sikkert for os at vende fysisk tilbage på universitetet, er min appel, at vi forsøger at arbejde så normalt som muligt.

På AU vil vi som udgangspunkt ikke, som det kan være tilfældet i andre brancher, pålægge medarbejdere at afspadsere i denne særlige periode. Men der kan være særlige tungvejende hensyn, som taler for, at du afspadserer. I så fald skal det varsles efter de gældende regler til din nærmeste leder.

På samme måde skal planlagt ferie som udgangspunkt gennemføres. For mit eget vedkommende betyder det, at jeg pt er ved at finde ud af, hvad jeg skal bruge påskeferien på, da rejsebureauet har aflyst min planlagte vandretur i Spanien.

Til sidst vil jeg gerne, og det kan ikke siges nok gange, opfordre alle medarbejdere til at holde sig nøje opdateret om situationen via på AU’s corona-hjemmeside.

Det er også særligt vigtigt at følge de anbefalinger, der kommer fra Sundhedsstyrelsen. Det bliver ikke mindre relevant i takt med, at vi kommer til at se mange flere blive ramt af corona-virussen.

Pas rigtig godt på jeres nærmeste og jer selv.

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.