Indlæg

Fællesadministration

Vi går et spændende efterår i møde

Efter en forhåbentlig god sommerferie er det igen tid til at tage arbejdshandskerne på og se frem mod de opgaver, vi skal nå i mål med de kommende måneder.

Vicedirektørerne, administrationscheferne og jeg har taget hul på et nyt akademisk år ved at gøre status på, hvad vi nåede i første halvår af 2016, og lægge en plan for, hvad vi vil kunne sætte flueben ved, når året slutter. Og vi har meget at se tilbage på og frem til - heldigvis. Jeg vil gerne lave nogle nedslag på de projekter, vi som administration har særligt fokus på:

  • Institutionsakkreditering – i april indsendte AU en selvevalueringsrapport til akkrediteringsinstitutionen, og i juni havde universitetet første besøg af akkrediteringspanelet, som besøger os igen til november for at vurdere universitetets kvalitetssikringssystem. Læs mere
  • Digitaliseringsstrategi – forårets behovsundersøgelse skal i efteråret omsættes til en fælles plan for, hvordan digitalisering kan bruges til at understøtte universitetets kerneaktiviteter bedre og lette hverdagen for studerende og medarbejdere. Læs mere
  • System til planlægning af undervisning og eksamen – udarbejdelse af projektgrundlag og iværksættelse af udbud.
  • Psykisk APV – forårets undersøgelse vil blive fulgt op af handleplaner i efteråret. Læs mere
  • Digital eksamen – udrulning af fælles platform til afvikling af digital eksamen.
  • Studiefremdrift – nye regler blev udarbejdet i foråret og skal implementeres i efteråret.
  • Ny personalepolitik – vedtaget i foråret efter to års arbejde med omfattende involvering gennem udvalg og høringer. Implementeringen fortsætter i efteråret. Læs mere
  • Økonomistyring – universitetet udarbejdede i foråret en økonomiplan, som nu skal implementeres lokalt. Samtidig arbejder vi på at forbedre vores økonomistyring.
  • Procesoptimering – læringen fra forårets pilotprojekter skal forankres og bredes ud i andre afdelinger i efteråret. Læs mere

Lige så vigtigt som disse udviklingsprojekter er det, at den daglige drift fungerer. Det er det, der gør, at regningerne bliver betalt til tiden, undervisningslokalerne står klar til semesterstart, studerende kender fristen for eksamenstilmelding, nye medarbejdere får deres kontrakt inden jobstart, it-problemer hurtigt bliver løst – alt dette og meget mere, som får hverdagen til at glide for universitetets medarbejdere og studerende.

I administrationens ledelseskreds er vi også ved at forberede det indsatsområde, jeg tidligere har omtalt som kompetenceløft. Det drejer sig om, at vi skal kigge mere systematisk på, hvilke kompetencer vi får brug for om fem år, og hvordan vi gennem målrettet kompetenceudvikling og rekruttering kan sikre, at der er et godt match mellem de administrative opgaver og kompetencer i fremtiden. Det arbejde tager vi for alvor hul på i september.

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.