Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 8/2017

Akkrediteringsrapport sendt til høring hos AU

Akkrediteringspanelet har nu sendt sin rapport om Aarhus Universitets kvalitetssikringssystem i høring hos universitetet. Panelet noterer sig blandt andet, at Aarhus Universitet opererer med ambitiøse kvalitetsmål for sine uddannelser og har et klart strategisk fokus på pædagogisk kvalificering af underviserne. Panelet bemærker desuden det store engagement blandt universitetets medarbejdere og studerende.

Panelet stiller dog samtidig spørgsmålstegn ved to aspekter af universitetets kvalitetssystem: monitoreringen af forskningsbaseringen samt proceduren for udpegning af eksterne eksperter til uddannelsesevalueringer. Derfor har panelet valgt at indstille AU til en betinget positiv akkrediterering. Høringsperioden afsluttes ultimo marts, og Akkrediteringsrådet træffer den endelige afgørelse i juni


Den danske ph.d.-satsning har båret frugt

De danske ph.d.-uddannelser har høj kvalitet, og flere af de ph.d.-uddannede finder job i den private sektor. Det er to af hovedoverskrifterne i den ph.d.-undersøgelse, som Uddannelses- og Forskningsministeriet netop har offentliggjort. 

Analysen blev igangsat med henblik på at kunne evaluere på den danske ph.d.-satsning, som blandt andet kom til udtryk i en fordobling af ph.d-optaget over årene 2003-2010. En rundspørge blandt 4.100 internationale forskere viser, at 76 procent vurderer kvaliteten af danske ph.d.-afhandlinger som god eller meget god, hvilket er en væsentlig stigning i forhold til en lignende undersøgelse fra 1999. 

Samtidig er 37 procent af de ph.d.-uddannede ansat i den private sektor, hvilket er den højeste andel i OECD, og overordnet lyder vurderingen, at ph.d.-uddannelsen øger den samlede velstand.

Analysen præsenteres på en konference den 6.april


AU-studerende giver gode karakterer til underviseres faglighed 

Uddannelses- og Forskningsministeriet er i denne uge udkommet med en ny national undersøgelse blandt studerende og nyuddannede fra landets videregående uddannelser.

Rapporten sætter fokus på kvalitet i uddannelser. På linje med universitetets egne undersøgelser viser resultaterne, at Aarhus Universitet ligger i top, hvad angår undervisernes faglighed og engagement og det faglige miljø generelt. Det samme gælder oplevelsen af uddannelsernes relevans, mens de studerende efterspørger mere feedback.


Nyt selvstændigt institut for konstruktiv journalistik åbner i lokaler på AU

Constructive Institute (CI) er navnet på en ny og uafhængig journalistisk institution, der den 1. september 2017 åbner i lokaler på Aarhus Universitet. Deres vigtigste opgave bliver at efteruddanne danske og udenlandske journalister og redaktører i konstruktiv journalistik.

Hvert år vil CI tilbyde branchens største talenter fuldt finansierede fellowships. Aarhus Universitet er ikke ansvarlig for uddannelse eller undervisning, men institutionens fellows har muligheder for at deltage i relevant undervisning på universitetet. Initiativet er en europæisk pendant til de amerikanske journalistiske fellowships på universiteterne Stanford og Harvard. 

Aarhus Universitet ser frem til samarbejdet og fremtidig udveksling af viden med CI.


Dekan for Arts: Filosofikum er for fagligt snævert

I et indlæg på Altinget 2. marts udfordrer Arts-dekan Johnny Laursen ministerens forslag om at indføre filosofikum. Han fremhæver, at dannelsesfag allerede er til stede i universiteternes læseplaner. Desuden mener han, at tanken om filosofikum er for fagligt snæver, og for lidt forankret i uddannelsernes fagligheder. Universiteterne har ifølge dekanen et bredere samfundsmæssigt ansvar for demokratiets vidensgrundlag.


Aarhus BSS etablerer Dale T. Mortensen Center

Tre år efter Nobelpris-vinder Dale T. Mortensens død etablerer Aarhus BSS ved Aarhus Universitet nu et nyt forskningscenter, der skal videreudvikle den amerikanske økonomiprofessors teorier.


Stor international forskningspris til Bo Barker Jørgensen

Professor Bo Barker Jørgensen, leder af Center for Geomikrobiologi ved Aarhus Universitet, modtager natten til lørdag den 4. marts den meget anerkendte internationale forskningspris A.C. Redfield Lifetime Achievement Award på Hawaii. Prisen gives for banebrydende forskning og langvarige resultater inden for limnologi og oceanografi. 


Kalender

  • 3. marts: Rektor åbner Århundredets Festival
  • 10. marts: Festforelæsning for professor Poul Nissen – modtager af Novo Nordisk Prisen 2017
  • 17. marts: Rektoratet mødes med Studenterpolitisk Forum
  • 20.-21. april: AU vært for møde i det europæiske netværk The Guild
  • 19.-24. april: Arktisk Forum
  • 27. april: Forskningens Døgn

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp