Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 5/2018

Rekrutteringsnormer for fastansættelse af VIP-medarbejdere

Universitetsledelsen har fastlagt syv normer, som fremadrettet skal bidrage til en styrket rekrutteringspraksis på Aarhus Universitet. De syv normer er resultatet af gode drøftelser i de akademiske råd og flere høringer i de faglige miljøer. 


Tilmeldingen er åben til kick off på edu-IT satsning

Alle AU’s medarbejdere har mulighed for at dele erfaringer og hente inspiration til indsatsen med educational IT, når AU officielt skyder sin edu-IT-satsning i gang. 

Det sker ved et fælles arrangement tirsdag den 13. marts, hvor både interne og eksterne oplægsholdere giver deres perspektiv på brugen af nye læringsteknologier i undervisningen.

Alle med interesse for educational IT er velkomne til arrangementet, som finder sted i Stakladen fra kl. 11.30-16.20.


Forskning ud til et bredt og særligt interesseret publikum 

Aarhus Universitet inviterer i år befolkningen indenfor i og omkring Stakladen torsdag den 26. april kl. 14-18 under overskriften FASCINERENDE FORSKNING. Det åbne arrangement tiltrækker hvert år tusindvis af deltagere i alle aldre, og det giver mulighed for at præsentere forskning for et bredt publikum – enten i form af et speedforedrag eller en stand. 

Forskningens Døgn er et initiativ igangsat af Videnskabsministeriet (det nuværende Uddannelses- og Forskningsministeriet), og i hele landet bydes der på forskning i øjenhøjde i dagene 20.-26. april. 


90-års fest i parken for studerende og ansatte 

I år fylder Aarhus Universitet 90 år. Det bliver fejret, når Studenterrådet og AU Sport i samarbejde fredag den 21. september med universitetet inviterer alle studerende og medarbejdere til en kæmpe fest til Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Den traditionelle årsfest i Aulaen og Musikhuset finder sted d. 14. september.

Sæt kryds i kalenderen fredag d. 21. september. Her holder Aarhus Universitet i samarbejde med Studenterrådet og AU Sport sin 90-års fødselsdag. Det sker med en stor, fælles fest for studerende og ansatte i Universitetsparken.

Det er det kendte koncept, Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, som bliver rammen om fødselsdagsfejringen. Der vil være idrætsdag fra om formiddagen og koncerter fra midt på eftermiddagen. Der er gratis entré, og du kan købe mad og drikke i madboder og barer i Universitetsparken.  


Lørdag med "Women in Science" 

I forbindelse med FN’s internationale dag for kvinder og piger inden for videnskaben bliver der lørdag den 10. februar afholdt et arrangement på Aarhus Universitet. Her kan man høre om seneste forskning fra en række kvindelige forskere. Der vil ligeledes være en paneldebat om kvinder i forskning. Det er andet år i træk, der er ”Women in Science”-markering på Aarhus Universitet, og igen i år det Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS), der lægger lokaler til arrangementet.

Initiativtager til arrangementet er Ashley Pearcy, gæsteforsker på Institut for Bioscience.


Kalender

 • 21. februar: Festforelæsning i anledning Novo Nordisk Prisen 2018
 • 22. februar: Bestyrelsesmøde
 • 1. marts: Uddeling af EliteForsk-priser i Operaen
 • 1. marts: Supplerende selvevalueringsrapport indsendes til Akkrediteringsinstitutionen
 • 1.-3. marts: u-days
 • 8.-23. marts: Rektor besøger de administrative centre og vicedirektør-områderne
 • 12. marts: Internationalt panel evaluerer AIAS
 • 13. marts: Kick off for indsatsen med Educational IT
 • 14. marts: Rammekontrakt – andet forhandlingsmøde
 • 20. marts: Første spadestik til nyt byggeri for FOOD i Aarhus
 • 22. marts: Møde mellem danske og britiske universitetsrektorer på den britiske ambassade i København
 • 5.-6. april: Uddannelses- og Forskningsmødet 2018 på Kolding Fjord