Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 9/2018

Seneste nyt om OK18

På AU's hjemmeside om OK18 kan du følge udviklingen for AU-ansatte og se, hvem der er omfattet af Moderniseringsstyrelsens lockoutvarsel. Her kan du også læse, hvilke konsekvenser en lockout har for konfliktramte medarbejdere.

I øjeblikket arbejdes der på en løsning for undervisning, aflevering af opgaver og eventuel eksamen, hvis lockouten bliver en realitet. Parterne har frem til den 4. april til at nå til enighed om en overenskomstaftale.


Fremgang i kvote 2-ansøgninger til Aarhus Universitet

Aarhus Universitet oplever igen i år en stigning i antallet af ansøgninger i kvote 2 – særlig fremgang ses blandt dem, der har Aarhus Universitet som førstevalg. Det viser de foreløbige tal.


37 anbefalinger til bedre universitetsuddannelser

I denne uge præsenterede Udvalget om Bedre Universitetsuddannelser 37 anbefalinger for regeringen. Anbefalingerne vedrører både uddannelseskvalitet, uddannelseslandskabet, fleksibilitet i uddannelserne og anvendelse af teknologi.

Aarhus Universitet lægger sig på linje med Danske Universiteter, der bakker op om bl.a. en udvidelse af retskravet og en afskaffelse af den nuværende hurtigstartsbonus. Ligesom Danske Universiteter er Aarhus Universitet ikke enig i alle anbefalingerne. Det gælder blandt andet anbefalingerne om at ansætte fuldtidsundervisere uden forskningsopgaver, at tilrettelægge bredere indgange til bacheloruddannelserne og at ændre i studienævnenes kompetencer.

I en artikel på Altinget peger rektor Brian Bech Nielsen bl.a. på, at Aarhus Universitet løbende reviderer udbuddet af uddannelser i tæt dialog med aftagerne, og han fremhæver, at der siden 2012 er blevet 10 pct. færre bachelorindgange på Aarhus Universitet. 

Aarhus Universitet vil i den kommende tid gå i dialog med ministeriet om det konkrete indhold af udvalgets anbefalinger.


Nye projekter skal afhjælpe udfordringen med kønsbias 

Fem forskerdrevne projekter skal forbedre udfordringer med kønsbias i forskning på AU. Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde har bevilliget i alt 650.000 kr. til de fem projekter. Det sker som led i implementeringen af AU's handleplan for kvinder i forskning fra 2016.


Rektor: Politisk indblanding eroderer tilliden til vores forskning

I et indlæg på Altinget den 13. marts sætter rektor Brian Bech Nielsen fokus på forskningsfrihed. På baggrund af den seneste tids debat om universiteternes myndighedsrådgivning opfordrer han politikere, embedsmænd og interesseorganisationer til at tage medansvar for at værne om den grundlæggende tillid til forskernes integritet og den viden, de skaber. Han påpeger desuden, at en stabil finansieringsmodel med basismidler ville være en måde at komme spekulationer og mistænkeliggørelse til livs.


Kronprinsen åbner nyt center på Aarhus BSS

I anledning af H.K.H Kronprinsens 50-års fødselsdag den 26. maj åbner Aarhus BSS ved Aarhus Universitet et nyt forskningscenter for offentlig ledelse. Den 23. maj foretager Kronprinsen selv den officielle åbning af det nye center, der får navnet ”Crown Prince Frederik Center for Public Leadership”.


 

Mere og bedre læring med edu IT

Mere fleksibilitet for de studerende, mere tid til diskussion og refleksion i undervisningen, bedre forberedte studerende. Det var nogle af de væsentlige fordele, der blev fremhævet flere gange, da omkring 100 undervisere og andre, der arbejder med teknologi i undervisningen tirsdag den 13. marts var samlet til det officielle startskud på Aarhus Universitets edu IT-satsning.


Dekan: Vi må ikke blive bange for at tage fejl

Dekan på Health Lars Bo Nielsen mener, at forskere har pligt til at publicere deres fund – også selvom der er risiko for forkerte konklusioner. Dermed maner han til besindighed i forhold til den seneste tids kritik af forskningsresultater, der er publiceret, men som ikke kan genskabes. Samtidig opfordrer Lars Bo Nielsen forskningsmiljøet til at tage en debat om publikationsræset.


Tilmelding til DHL Stafetten 2018 er åben

Nu kan alle medarbejdere tilmelde sig DHL Stafetten 2018. Aarhus Universitet stiller op i både Aarhus, Odense og København. Sidste frist for tilmelding er 4. maj 2018.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2017 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp