Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 5/2020

Endelig kan vi sige farvel til uddannelsesloftet 

I denne uge blev uddannelsesloftet officielt begravet, da et flertal i Folketinget som forventet vedtog at fjerne loftet, der siden 2016 har været med til at begrænse studerendes valg af uddannelse. Beslutningen træder i kraft med virkning for alle dem, der søger ind på en videregående uddannelse i år. 

Prorektor Berit Eika glæder sig over det endelige farvel til uddannelsesloftet.

"Det har været med til at skubbe til de unges frygt for at vælge forkert. Hvis man hele tiden tænker på, om man er havnet på den rette hylde, går det i yderste konsekvens ud over både den sociale og faglige trivsel", siger hun og er glad for, at afskaffelsen allerede gælder for dem, der søger ind via kvote 2 med frist 15. marts.

Uddannelsesloftet blev indført i 2016 og har betydet, at det ikke længere var muligt at tage 2 uddannelser på samme eller lavere niveau betalt af staten. På grund af skarp kritik blev der i 2017 indført den ændring, at reglen kun gjaldt i 6 år fra endt uddannelse.


Bestyrelsesformand bød fire nye ansigter velkommen

I går den 20. februar afholdt bestyrelsen første møde i år. Det var samtidig debut for 4 nye medlemmer, der blev valgt ind i AU's bestyrelse ved universitetsvalget i november sidste år. 

Bestyrelsesformand Connie Hedegaard bød varmt velkommen til Anne Skorkjær Binderkrantz, professor ved Institut for Statskundskab, Peter Balling, professor MSO ved Institut for Fysik og Astronomi, Uffe Pilegård Larsen, driftsleder ved Institut for Agroøkologi samt Hanna-Louise Schou Nielsen, statskundskabsstuderende på 7. semester og medlem af Studenterrådet. 


Bestyrelsen anerkender kvalitetsarbejdet med uddannelser

Årets uddannelsesberetning er nu offentliggjort, og indsatsen med at sikre og udvikle kvalitet i uddannelserne på Aarhus Universitet høster anerkendelse i bestyrelsen, som på bestyrelsesmødet i går tog beretningen til orientering.

Udvalget for Uddannelse gør med beretningen rede for årets uddannelseskvalitetsprocesser, som blandt andet har omfattet en evaluering af 26 uddannelser og årlig status på 204 uddannelser.

Uddannelsesberetningen samler også op på centrale initiativer på baggrund af kvalitetspolitikken som ’Rekruttering og studiestart’, ’Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø’, samt ’Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet’.

Gymnasiestrategien er blandt de indsatser, der har stået højt på handleplanen i 2019. I et helhedsperspektiv betragter AU desuden internationalisering af uddannelserne som vigtig for kvaliteten. Beretningen lægger vægt på, at dimensioneringen af optaget på engelsksprogede uddannelser i 2019 har været en særlig udfordring for internationaliseringen, som fakulteterne har gjort en stor indsats for at fremme på anden vis. Eksempelvis har man på Arts implementeret nye engelsksprogede internationaliseringsvalgfag. Health har udvidet det engelsksprogede kursusudbud på AU Summer University, ligesom det tidligere ST har udvidet med to uddannelser i et internationalt set-up under hhv. Erasmus Mundus og Sino-Danish Center.

Det fremgår af uddannelsesberetningen, at man i 2020 blandt andet sætter særligt fokus på studerendes frivillige engagement, udvikling af tværfagligt fagudbud, fortsat udvikling af læringsteknologier samt udvikling af studiestart og førsteårs-didaktik med henblik på øget faglig og social integration.


AU's nye rekrutteringskampagne skal bidrage til en bedre forventningsafstemning

Som led i arbejdet med at styrke rekrutteringsindsatsen og sikre et godt match mellem studerende og uddannelsesvalg, hilser Udvalget for Uddannelse AU's nye rekrutteringskampagne velkommen. Kampagnen viser studielivet i med- og modgang og skal give potentielle ansøgere et mere nuanceret billede af de faglige og sociale op- og nedture.  


Ny institutleder på Institut for Agroøkologi

Jørgen E. Olesen er pr. 1. marts 2020 ansat som institutleder på Institut for Agroøkologi. Han har været konstitueret i rollen siden september 2019.


To nye formænd for Akademiske Råd

Flere af AU’s akademiske råd har afholdt konstituerende møder efter universitetsvalget i 2019.

  • På Health er professor Tine Brink Henriksen tiltrådt som formand for Akademisk Råd. Hun afløser professor Helle Prætorius Øhrwald, der har besiddet posten siden 2016.
  • Det Akademiske Råd på Arts har valgt lektor Niels Nørkjær Johannsen som formand. Han overtager hvervet fra lektor Merete Wiberg. Læs nyhed fra Arts

Hos Aarhus BSS er lektor Osman Skjold Kingo blevet genvalgt som formand.

Natural Sciences og Technical Sciences har på grund af fakultetsdelingen udsat valget af medarbejderrepræsentanter til de Akademiske Råd. Det afholdes i efteråret 2020, og indtil da fortsætter det Akademiske Råd fra Science and Technology med professor Marit-Solveig Seidenkrantz som formand.

Universitetsledelsen ønsker tillykke til de nyvalgte og takker de afgående formænd for en stor indsats og et godt samarbejde gennem årene.


Tillykke for 12. år i træk til AUH 

Aarhus Universitetshospital er i dag for 12. år i træk kåret til Danmarks bedste hospital i kategorien ”universitetshospitaler” af nyhedsmediet Dagens Medicin. Ifølge AUH's pressemeddelelse vinder hospitalet på en kombination af faglighed på højeste niveau og et stærkt samarbejde på tværs af faggrupper. 

Kåringen er baseret på Dagens Medicins analyse af alle tilgængelige nationale data om kvaliteten af behandlingerne på landets sygehuse. I kåringen indgår også data fra Landsundersøgelsen for Patientoplevelser (LUP).  


Sys Christina Vestergaard er ny kommunikations- og pressechef

Et enigt ansættelsesudvalg besluttede i denne uge at ansætte Sys Christina Vestergaard som kommunikations- og pressechef for Aarhus Universitet, efter at stillingen har været i offentligt opslag. Sys Christina Vestergaard har været konstitueret i stillingen siden august 2019.


Mød AU-forskere på Århundredets Festival om årene 1989-2020

Murens fald. Internettet. 9/11. Arabisk forår, krig, Brexit, Trump, Harry Potter og Greta Thunberg. Snart er Århundredets Festival i luften – og i år handler det for første gang nogensinde for alvor om vores samtid. Om en periode, vi alle husker, som var det i går – eller gør vi? En lang række AU-forskere er med i de i alt 123 arrangementer, som finder sted i fra den 28. februar til den 8. marts. Det er Folkeuniversitetet, der står bag festivalen.


Kalender