Konkret håndtering af ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i samarbejde med eksterne parter