Fritstilling

I forbindelse med, at en medarbejder afskediges kan ledelsen vælge at fritstille medarbejderen i hele eller en del af opsigelsesperioden, hvis ledelsen vurderer, at det er hensigtsmæssigt.

Konsekvensen af en fritstilling er, at medarbejderen i fritstillingsperioden ikke skal udføre arbejdsopgaver eller stå til rådighed for arbejdspladsen, mens universitetets lønforpligtelse som udgangspunkt består indtil udløbet af opsigelsesvarslet.

Medarbejderen vil således kunne søge og påtage sig andet arbejde i en fritstillingsperiode, uden at være forpligtet til at kontraopsige sin stilling ved universitetet.

En fritstillet medarbejder har tabsbegrænsningspligt.  Det betyder, at den fritstillede medarbejder aktivt skal søge anden beskæftigelse. Såfremt den fritstillede medarbejder får andet arbejde, skal indtægten herfra indberettes til universitetet.

Universitetet er for overenskomstansatte ikke-funktionærer berettiget til fuldt ud at modregne indtægter fra andet arbejde i lønnen, der udbetales i fritstillingsperioden.

Overenskomstansatte funktionærer har krav på en minimalerstatning svarende til 3 måneders løn, jf. funktionærlovens § 3. Hvis funktionæren først fritstilles i løbet af opsigelsesperioden, vil minimalerstatningen dog længst skulle udbetales indtil udløbet af opsigelsesvarslet.