Rådgivning til jobsøgning

Rådgivning til jobsøgning ved afskedigelse på grund af besparelser eller omstrukturering

Ansatte som afskediges på grund af besparelser eller omstrukturering får tilbudt et individuelt rådgivningsforløb om jobafklaring/jobsøgning af Aarhus Universitet. Tilbuddet er led i universitetets personalepolitik.

Rådgivningen gives af et eksternt konsulentfirmaet og tilpasses den afskedigede medarbejder.

Rådgivningen kan for eksempel handle om:

  • Reaktioner på afskedigelsen
  • Kompetenceprofil- afklaring af faglige og personlige kompetencer
  • Afklaring af jobmål- og ønsker
  • Jobmarkedet
  • Fastlæggelse af jobsøgningsstrategi og -plan
  • Brug af netværk og sociale medier
  • Værdier og motivation
  • Ansøgning
  • CV
  • Jobsamtale

Rådgivningen er personlig og fortrolig.

Medarbejderen vil blive informeret om tilbuddet og hvordan rådgivningsforløbet igangsættes umiddelbart efter afskedigelsen.  

Se universitetets personalepolitik om uansøgt afskedigelse.