Sygdom og andet fravær

Der er forskellige situationer, hvor du som medarbejder kan være berettiget til fravær fra arbejdet. Der skelnes mellem fravær relateret til sygdom og andet fravær.

Egen sygdom

Som medarbejder er du berettiget til fravær, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Du kan også være berettiget til fravær, hvis du skal til lægehenvist behandling i sundhedssystemet, til læge eller tandlæge.

Sygdom i din familie

Herudover giver den overenskomstmæssige cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager dig ret til fravær i en række forskellige situationer, hvor der er sygdom i din familie. Det kræver dog, at du er omfattet af aftalen. Der gælder også en lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, som giver ret til fravær i nogle af de samme situationer, som aftalen. Denne lov omfatter alle medarbejdere.

FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed