Sådan anmoder du om ændring af registreret ferie og fravær

Sådan anmoder du om ændring af registreret ferie og fravær

Kun relevant for de områder, som benytter sig af selvbetjening på ferie og fravær. Er du i tvivl om du er omfattet af selvbetjening, kontakt din nærmeste leder eller sekretær.

Du kan som medarbejder anmode om ændring på dine fremtidige ferie- og fraværsregistreringer i mitHR.

Når du anmoder om ændring af din registrering af ferie eller fravær sendes det til godkendelse ved din linjeleder, som godkender eller afviser din anmodning.

Når din linjeleder har godkendt/afvist anmodningen vil du modtage en kvittering herpå.

Herunder finder du en vejledning på hvordan du ændrer selve registreringen af ferie eller fravær i mitHR, samt hvor du kan se status på det registrerede ferie og fravær.

Du kan kun ændre i datoer og timetal (undtagen feriedage) på selve registreringen. 

Hvis der skal ændres andre ting såsom fraværstype, skal registreringen trækkes tilbage og registreres på ny. 

Vejledningen tager udgangspunkt i ændringen af en feriedag, men processen er den samme for øvrigt fravær via selvbetjening. 

Se hvilke typer af fravær du som medarbejder kan registrere via selvbetjening i mitHR her: Fraværstypeoversigt

8 STEPS

1. Tilgå Tid og fravær for at fremfinde eksisterende registreringer af fravær

Step 1 image

2. Vælg Eksisterende fravær

Step 2 image

3. Vælg blyanten ud fra den registrering som du ønsker at ændre

Step 3 image

4. Vælg ny dato via kalenderfunktionen

Step 4 image

5. Vælg ny dato

Step 5 image

6. Sættes startdatoen længere ud end den oprindelige slutdato, bliver man mindet om at slutdatoen skal ligge efter startdatoen. Koriger derefter slutdato.
Se bort fra servicemeddelelsen om, at startdatoen skal ligge indenfor ansættelsen.

Step 6 image

7. Vælg Afsend

Step 7 image

8. Ændringen er nu sendt til godkendelse

Step 8 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2109307/S-dan-anmoder-du-om--ndring-af-registreret-ferie-og-frav-r?iframeHash=mobilequick-1Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ