Ansøgningsprocedure

Forskerbeskatning søges igennem din lokale HR-afdeling.

Nyansættelser

Nyansættelser over 3 måneder

Du skal sende anmodning om forskerbeskatning med dit fulde cpr. nummer til din lokale HR-afdeling, som sender den videre til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen fremsender efter endt sagsbehandling afgørelsen til AU.

Selvom Skattestyrelsen ikke har færdigbehandlet sagen om forskerbeskatning, kan der ske lønudbetaling med et skattetræk på 27% (samt AM-bidrag) – i alt 32,84%. Såfremt du, når Skattestyrelsen har færdigbehandlet sagen og truffet afgørelse, ikke kan blive omfattet af forskerskatteordningen, vil for lidt indeholdt skat blive modregnet i førstkommende lønudbetaling.

Nyansættelser under 3 måneder

Ved korte ansættelser under 3 måneder skal din lokale HR-afdeling søge et skattepersonnummer. Derfor skal du udfylde blanket 01.012 (skattepersonnummer) sammen med anmodning om forskerbeskatning. Husk at vedlægge kopi af pas og eventuel vielsesattest og sende det hele til din lokale HR-afdeling.

Selvom Skattestyrelsen ikke har færdigbehandlet sagen om forskerbeskatning, kan der ske lønudbetaling med et skattetræk på 27% (samt AM-bidrag) – i alt 32,84%. Såfremt du, når Skattestyrelsen har færdigbehandlet sagen og truffet afgørelse, ikke kan blive omfattet af forskerskatteordningen, vil for lidt indeholdt skat blive modregnet i førstkommende lønudbetaling.

Forlængelser vedr. medarbejdere, der hidtil har været omfattet af forskerbeskatning

 

Ved forlængelse af en ansættelse, hvor der ikke udstedes et nyt ansættelsesbevis, er det ikke nødvendigt igen at udfylde ansøgningsskemaet om forskerbeskatning. I stedet sender din lokale HR-afdeling besked om forlængelsen via en mail, til Skattestyrelsen

 

Ved forlængelse af en ansættelse, hvor der sker udstedelse af et nyt ansættelsesbevis, skal du igen udfylde blanket til anmodning om forskerbeskatning og sende den til din lokale HR-afdeling, som sender den videre til Skattestyrelsen sammen med det nye ansættelsesbevis.