Barsels- og forældreorlov

Når du er på barselsorlov, afhænger dine muligheder for at kunne forblive på forskerbeskatning af, om din ansættelse varer ved under hele barselsorlovsperioden eller den ophører under barselsorlovsperioden samt om du bevarer din bopæl i Danmark eller fraflytter Danmark.

Ansættelsen bevares under orloven

Hvis du bevarer din bopæl i Danmark

Hvis du bevarer din bopæl i Danmark under orloven, forbliver du omfattet af forskerskatteordningen efter endt orlov, da du er skattepligtig til Danmark under orloven. Perioden på orlov (inkl. perioder på dagpenge) fragår i den 7-årige periode, som du kan være på forskerbeskatning.

Det forhold, at du under orloven modtager dagpenge i ulønnede orlovsperioder er uden betydning for at du fortsat efter orlovsperiodens udløb er omfattet af forskerbeskatningen.

Hvis du opgiver din bopæl i Danmark

Hvis du under orloven opgiver din bolig i Danmark, forbliver du som udgangspunkt omfattet af forskerskatteordningen efter endt orlov. Bevarer du din begrænsede skattepligt i hele perioden – enten fordi du modtager løn fra AU eller fordi du modtager danske barselsdagpenge – ophører din skattepligt ikke, og du kan vende tilbage på forskerordningen. Du vil i givet fald være begrænset skattepligtig i hele perioden. Perioden på orlov (inkl. perioder på dagpenge) fragår i den 7-årige periode, som du kan være på forskerbeskatning.

Hvis du flytter ud af Danmark og ikke modtager dansk løn eller danske dagpenge under orloven ophører din skattepligt. Når du kommer tilbage efter endt orlov genindtræder skattepligten og du kan forblive på forskerbeskatningsordningen, såfremt de øvrige betingelser er opfyldt. Det bemærkes, at du skal framelde dig ved Folkeregisteret. I forhold til ændring hos SKAT skal HR kontakte Løn.

Ansættelsen udløber under orloven

Der er ikke længere ansættelse, og dermed ikke mulighed for at være på forskerskatteordningen.

Hvis du bevarer din bopæl i Danmark

Hvis du bevarer din bopæl i Danmark under orloven, bliver du almindelig skattepligtig til Danmark. Du kan ikke ved en senere ansættelse på ny blive omfattet af forskerskatteordningen (karensperiode på 10 år).

Hvis du opgiver din bopæl i Danmark

Hvis du under orloven og inden ansættelsens udløb opgiver din bopæl i Danmark med framelding ved Folkeregisteret og SKAT, ophører skattepligten til Danmark som udgangspunkt ved ansættelsens ophør. Det bemærkes, at du skal framelde dig ved Folkeregisteret.  I forhold til ændring hos SKAT skal HR kontakte Løn.

Hvis du ikke under orloven modtager dagpenge i ulønnede orlovsperioder eller andre indtægter fra Danmark, er du ikke skattepligtig til Danmark, og du vil under en senere ansættelse på ny kunne blive omfattet af forskerskatteordningen.

Hvis du under orloven modtager dagpenge i ulønnede orlovsperioder, er du begrænset skattepligtig til Danmark, og du vil ikke under en senere ansættelse eller forlængelse af den hidtidige ansættelse på ny kunne blive omfattet af forskerskatteordningen.