Tillægstyper

Kvalifikationstillæg

Tillægget knytter sig til den enkeltes kvalifikationer f.eks. uddannelse, erfaringer, resultater, samarbejdsevne, innovationsevne, omstillingsparathed og engagement.
Kvalifikationstillæg forhandles typisk ved ansættelse og i de årlige lønforhandlinger.

Funktionstillæg

Funktionstillæg kan f.eks. være tillæg for særlige funktioner, der varetages i en bestemt periode. Tillægget er i udgangspunkt midlertidigt (så længe funktionen varer). 
Funktionstillæg forhandles typisk i forbindelse med at lederen beslutter, at en særlig funktion skal varetages af en medarbejder. 

Éngangsvederlag

Engangsvederlag gives for en særlig og betydningsfuld ydet indsats i en bestemt periode.
Engangsvederlag forhandles typisk i de årlige lønforhandlinger.

Konstitueret til anden stilling

Tillæg i forbindelse med konstitution i anden stilling, forhandles ikke i den årlige lønforhandling, men i forbindelse med konstitutionen. Konstituerede kan søge om øvrige lønforbedringer i den årlige forhandling.