Ansøgninger

Ansøgningshjælp

Skal du have hjælp til at lave et budget i forbindelse med udarbejdelsen af en fondsansøgning, kan enten Forskningsstøtteenheden (FSE) eller Arts og Aarhus BSS Økonomi kontaktes. FSE og Arts og Aarhus BSS Økonomi hjælper med forskellige bevillingstyper, og du kan se en detaljeret oversigt over hvem, der hjælper med hvad via linket yderst til højre.

Budgethjælp hos Arts og Aarhus BSS Økonomi indebærer bl.a. hjælp med opsætning i korrekt budgetskabelon, sparring omkring budgettet herunder beløb afsat til konkrete aktiviteter samt generel overholdelse af den søgte fonds regler og retningslinjer.

I de travle måneder udarbejder Arts og Aarhus BSS Økonomi op imod 200 ansøgningsbudgetter. Arts og Aarhus BSS Økonomi hjælper med ansøgningsbudgetter på de virkemidler, som FSE ikke hjælper med. Heriblandt DFF, Carlsberg, AUFF, Novo Nordisk Fonden, Veluxfonden m.fl. De forskellige fonde har forskellige deadlines, men de største peak-perioder ligger i august-oktober og marts-april.

Har du brug for hjælp til et ansøgningsbudget, kan du kontakte faglig koordinator Thor Fris Jespersgaard på thor.jespersgaard@au.dk, som vil formidle kontakten til den relevante projektcontroller.