Om den digitale studierejse

"Den digitale studierejse på AU" er en kommunikationsplatform, der er samlende indgang for den koordinerende indsats på tværs af systemskifterne. 

Hensigten er at dele viden om det strategiske sigte, skabe overblik og sikre tilgængelig information til alle relevante parter om, hvad der løbende arbejdes med i de forskellige anskaffelses- og implementeringsprocesser.

AU Uddannelse er tovholder på den koordinerende indsats, der på nuværende tidspunkt omfatter følgende systemer i udbud eller under udskiftning: 

  • PLAN - nyt planlægningssystem til undervisning og eksamen 
  • SIS – nyt studieadministrativt system til erstatning for STADS
  • Digital Eksamen – nyt system til håndtering af digitale eksamener 

Desuden er disse to systemer allerede blevet implementeret på AU som en del af den digitale studierejse:

  • Brightspace - AU's fælles læringsplatform
  • MoveOn - et nyt system til understøttelse af international mobilitet.