Gå-hjem-møder og faglige fællesarrangementer

Gå-hjem-møder og faglige arrangementer i AU Uddannelse

I AU Uddannelse afholder vi gå-hjem-møder og faglige arrangementer med temaer, der er relevante for medarbejdernes hverdag.

Dato for næste Gå-hjem-møde afholdes


Tirsdag den 21. februar 2023  kl. 14:30-16:00
Sted: Aulaen, bygning 1214

Program: Uddannelsesreformer og AU’s strategi på uddannelsesområdet v. prorektor Berit Eika.

Prorektor Berit Eika fortæller om den nye regerings udspil på universitetsområdet, om universitetssektorens respons og muligheder samt om AU’s strategi på uddannelsesområdet. Berit præsenterer også Uddannelsesudvalgets handleplan og væsentligste indsatser i de kommende år. Der vil være mulighed for debat og spørgsmål.

Vil du selv afholde et Gå-hjem-møde?

Vi modtager gerne forslag til, hvad AU Uddannelses kommende gå-hjem-møder skal omhandle. Det gælder både, hvis du selv vil være taler på et gå-hjem-møde, eller hvis du har en god idé til en oplægsholder, vi kan kontakte. Kontakt Tina Kvistad Gerkens på tkg@au.dk for at arrangere et gå-hjem-møde.

Foto: Lars Kruse

Medarbejderne om gå-hjem-møder

”Generelt kan jeg godt lide, at vi har gå-hjem-møder, hvor vi får information om, hvad der rører sig. Det er spændende at høre om en anden afdeling, og det giver stof til eftertanke, når jeg vender tilbage til mit eget arbejde.”

Bjarke Parner fra AU Uddannelse, Studiesystemer om AULs oplæg på gå-hjem-mødet om E-learning.

 

”Det er et godt initiativ, at vi har gå-hjem-møder. På den måde får vi spredt viden. Det er et stort hus, vi sidder i, så det er spændende at høre om, hvad der foregår. Der er som regel altid noget fra møderne, man kan bruge."

Kirsten Largren, Specialkonsulent, Uddannelsesstrategisk Sekretariat

 

”Gå-hjem-møder er vigtige for at forstå, hvordan AU hænger sammen som organisation. Når man er nyansat på AU, kan gå-hjem-møderne være et af de steder, hvor man bliver klogere på, hvordan der arbejdes andre steder i organisationen.”

Helle Stolzenbach Steffensen, AU Uddannelse, Studiesystemer