VIP lønkataloger - Arts

Løntillægsaftalen bygger på principperne i Ny Løn om øget decentralisering og individualisering af den lokale løndannelse. Løn forhandles på de enkelte institutter og centre og baseres på medarbejderens kompetencer, kvalifikationer og funktioner.

Arts ønsker at anvende løn som et middel, der understøtter rekruttering, anerkendelse, motivering og fastholdelse af højt kvalificerede videnskabelige medarbejdere, der på forskellig vis bidrager til at indfri hovedområdets og institutternes visioner og strategiske mål.

Løntillægsaftalen skal som en del af incitamentsstrukturen sikre, at den lokale løndannelse sker ud fra kendte og gennemsigtige kriterier i forhold til tildeling af tillæg og vederlag.

Lønaftale VIP

Aftale om timekompensation og funktionstillæg for lederposter m.m.

Akademisk Råd 

Afdelingsledere

Ph.d. programledere

Studieledere

Formænd for Studienævn

Samlet oversigt over timekompensation og funktionstillæg for lederposter m.m.